reklama

inicjatywa

inicjatywa

Monografia

reklama

patronat

patronat

patronat

reklama

informacja społeczna

reklama

reklama

Aktualności - Drohiczyn
15 kwietnia 2016 12:22

Kanalizacja obowiązkowa

Zarządzeniem Burmistrza Drohiczyna Nr 80/2016 z 30 marca tego roku wprowadzono w gminie Drohiczyn procedurę wydania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Aktualności - Drohiczyn
25 marca 2016 21:36

Co GOPS może a czego nie może

Na ostatniej sesji radnych gminy Drohiczyn ponad półgodzinną dyskusję wywołało sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie.

Aktualności - Drohiczyn
17 marca 2016 21:29

Policja prosi o pomoc na zakup samochodów

9 marca zastępcę komendanta siemiatyckiej policji młodszego inspektora Roberta Zasłonę zastąpił podinspektor Tomasz Wyszkowski. Do tej pory kierował on Wydziałem Kryminalnym w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Na ostatniej sesji radnych miasta i gminy Drohiczyn prosił o pieniądze na dwa wozy dla siemiatyckiej policji.

Aktualności - Drohiczyn
16 marca 2016 20:29

OSP Drohiczyn – zawsze gotowi

Ponownie Tadeusz Bujno został prezesem OSP Drohiczyn, na 5-letnią kadencję. Będzie go wspierał zarząd w składzie: Tomasz Trochimiak (naczelnik), Marek Krasowski (sekretarz), Mirosław Oleszczuk (wiceprezes), Bartłomiej Bujno (skarbnik).

Aktualności - Drohiczyn
17 lutego 2016 20:29

OSP Sieniewice górą

To wzór dla jednostek OSP, działalność jaką można byłoby obsłużyć kilka innych straży, uznanie za zaangażowanie i pracę – tak mówiono na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym OSP Sieniewice (gm. Drohiczyn), 6 lutego. Straż z tej miejscowości, posiadająca długą historię, przeżywa obecnie rozkwit.

Aktualności - Drohiczyn
02 grudnia 2015 15:29

Nie ma rady bez młodzieżowej rady?

Od powołania młodzieżowej rady gminy rozpoczęły się obrady radnych gminy Dziadkowice, w budynku GOK-u, 16 listopada. Młodzieżowa rada gminy to inicjatywa podejmowana w wielu samorządach, bo podobno może to przynieść korzyści finansowe.

Aktualności - Drohiczyn
07 listopada 2015 19:34

Przebudowa ulic w Drohiczynie

Ostatniego dnia października starostwo w Siemiatyczach zatwierdziło projekt budowlany i wydało decyzję o zezwoleniu na budowę i rozbudowę drohiczyńskich ulic.

Aktualności - Drohiczyn
06 listopada 2015 21:14

Twarde krzesła w Drohiczynie

Radni gminy Drohiczyn jednogłośnie podjęli decyzje o powołaniu młodzieżowej rady gminy. Sołtys Obniża Józef Daniluk, mimo informacji sekretarza o tym, że taka rada będzie tylko pomocnicza, opiniodawcza, a jej stworzenie umożliwi korzystanie z dofinansowań LGD Tygiel Doliny Bugu, miał zastrzeżenia do zasadności jej powoływania.

Aktualności - Drohiczyn
23 października 2015 18:44

Cerkiew dostanie ponad 5 milionów

Po 8 latach batalii pomiędzy Komisja Regulacyjną ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego a samorządem Drohiczyna, Agencją Nieruchomości Rolnych, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie zwrotu nieruchomości położonych w Drohiczynie na rzecz Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja w Drohiczynie zapadła decyzja - cerkiew dostanie pieniądze.

Aktualności - Drohiczyn
21 października 2015 18:33

Z koniem za pan brat

Trzecia impreza „Z koniem za pan brat” Stowarzyszenia „Koń Nadbużański”, która odbyła się 4 października w gminie Drohiczyn, cieszyła się chyba największym zainteresowaniem spośród dotychczasowych.

Strona 4 z 21

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

życzenia w gazecie
już od 20 zł

patronat

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

ślubna
scena

reklama

patronat

reklama

patronat

Do góry strony