reklama

inicjatywa

inicjatywa

Monografia

reklama

patronat

patronat

patronat

reklama

informacja społeczna

reklama

reklama

Aktualności - Drohiczyn
07 listopada 2015 19:34

Przebudowa ulic w Drohiczynie

Ostatniego dnia października starostwo w Siemiatyczach zatwierdziło projekt budowlany i wydało decyzję o zezwoleniu na budowę i rozbudowę drohiczyńskich ulic.

Aktualności - Drohiczyn
06 listopada 2015 21:14

Twarde krzesła w Drohiczynie

Radni gminy Drohiczyn jednogłośnie podjęli decyzje o powołaniu młodzieżowej rady gminy. Sołtys Obniża Józef Daniluk, mimo informacji sekretarza o tym, że taka rada będzie tylko pomocnicza, opiniodawcza, a jej stworzenie umożliwi korzystanie z dofinansowań LGD Tygiel Doliny Bugu, miał zastrzeżenia do zasadności jej powoływania.

Aktualności - Drohiczyn
23 października 2015 18:44

Cerkiew dostanie ponad 5 milionów

Po 8 latach batalii pomiędzy Komisja Regulacyjną ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego a samorządem Drohiczyna, Agencją Nieruchomości Rolnych, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie zwrotu nieruchomości położonych w Drohiczynie na rzecz Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja w Drohiczynie zapadła decyzja - cerkiew dostanie pieniądze.

Aktualności - Drohiczyn
21 października 2015 18:33

Z koniem za pan brat

Trzecia impreza „Z koniem za pan brat” Stowarzyszenia „Koń Nadbużański”, która odbyła się 4 października w gminie Drohiczyn, cieszyła się chyba największym zainteresowaniem spośród dotychczasowych.

Aktualności - Drohiczyn
07 października 2015 22:16

Inauguracja roku w seminarium

Sześciu studentów, 1 października, ślubowało przyjęcie na I rok nauki do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie.

Aktualności - Drohiczyn
27 września 2015 13:14

Piąty rok budowy sieci internetowej

Do 15 września budowa miała być ukończona, tzn. w ziemi miały być zakopane światłowody, na budynkach miały zawisnąć urządzenia przekazujące sygnał, zaś wszelkie prace dokumentacyjne miały być zakończone wcześniej.

Aktualności - Drohiczyn
17 września 2015 21:08

Co płynie Bugiem?

Czytelnik powiadomił nas o dziwnej masie pływającej w Bugu w okolicach Zajęcznik.

Aktualności - Drohiczyn
15 września 2015 20:29

Turniej sołectw Gminy Drohiczyn

Osiem wsi zgłosiło się do pierwszego Turnieju Sołectw Gminy Drohiczyn, zorganizowanego 6 września, na placu przed świetlicą w Arbasach (gm. Drohiczyn). Złożyło się na niego kilka konkurencji, większość związanych z życiem na wsi. Organizator MGOK Drohiczyn.

Aktualności - Drohiczyn
09 września 2015 20:40

Drohiczyn - Radni po wakacjach

28 sierpnia, na sesji, radni gminy Drohiczyn przegłosowali uchwały dotyczące zmian w budżecie, zmianę uchwały w sprawie inkasenta opłaty targowej, zmianę załącznika w uchwale określającej przyznawanie odpłatności za usługi opiekuńcze. Wysłuchali też sprawozdań z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. i jednostek organizacyjnych: MGOK-u, MGOPS-u, biura obsługi szkół, GZGK. Inne ciekawsze sprawy poniżej.

Aktualności - Drohiczyn
14 sierpnia 2015 20:30

Mało Bugu na Dni Bugu

Mistrzostwa kajakowe, zawody sportowe, pokazy tańca "zumba", koncerty zespołów "Viza" i "Skaner" to główne punkty III Dni Bugu, zorganizowanych 8-9 sierpnia, nad Bugiem w Drohiczynie.

Strona 5 z 21

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

życzenia w gazecie
już od 20 zł

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

patronat

Do góry strony