reklama

Aktualności - Dziadkowice
12 stycznia 2011 13:11

Sesja budżetowa w Dziadkowicach

Na dzień przed Sylwestrem obradowali radni gminy Dziadkowice, podejmując kilka uchwał. Mieli też do wójta pytania związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy.


          Budżet
          Wszyscy radni byli za takim kształtem budżetu, jaki przedstawiła pani skarbnik. Według założeń tegoroczne dochody mają się zamknąć kwotą ok. 10.160.000 zł. Dochody własne stanowią 1.227.000 zł (18%), dotacje na zadania zlecone 964.000 zł, subwencje 3.594.000 zł, dotacje z programów unijnych 4.000.000 zł. Wydatki mają wynosić 10.540.705 zł. Wydatki bieżące – 5.792.00 zł, inwestycyjne - 4.868.000 zł.
          Najwięcej pieniędzy ma pochłonąć zakończenie budowy kanalizacji w Dziadkowicach (4.602.500 zł). Na ten cel unia daje 2.600.000 zł, z kredytu pochodzi 1.500.000 zł, resztę dokłada gmina z własnego budżetu.
          Ok. 59.000 zł gmina przeznaczy na budowę bezpłatnego dostępu do internetu. Z kolei 10.508 zł to wkład gminy do programu realizowanego dla zespołu „Kalina” z Żurobic. Zespół będzie miał m.in. nowe stroje. Gmina dostanie na ten cel ponad 24.000 zł z programu „Odnowa wsi”.
          Pytania do wójta

          Radny Tołwiński: - Plakaty wyborcze – żeby zniknęły z terenu gminy. Trzeba też poprawić część drogowskazów. Przyjezdni mają problemy z dotarciem do niektórych miejscowości.
          Wójt Skomorowski: - Dziś jeszcze wyślę pismo w sprawie plakatów do poszczególnych komitetów wyborczych. Jeśli nie zostaną zdjęte po tej interwencji, to wyślemy pracowników do ich usunięcia, a kosztami obciążymy komitety. Odnośnie drogowskazów – proponuję, aby kompleksowo zajęła się tym komisja drogownictwa i objechała gminę. Komisja dostanie do tego celu gminny samochód. Wyślę też pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, bo drogowskazy muszą też być poprawione na drogach powiatowych.
          Radny Żukowski: - Przed świętami światło uliczne w Zaminowie świeciło się do 19.00. A wcześniej było do 21.00.
          Wójt Skomorowski: - Biję się w piersi, panie radny. Ja zdecydowałem o tym. Podjąłem tę decyzję ze względów oszczędnościowych.
          Radny Kiełkucki: - Chodzi mi o mostek na drodze powiatowej w Żurobicach. Nie ma tam poręczy. Już kiedyś było to zgłaszane.
          Wójt Skomorowski: - Tak samo, jak w przypadku drogowskazów, skontaktuję się z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg.
          Padło też pytanie o wynagrodzenie wójta.
          Sekretarz Anna Wasilewska: - Propozycja komisji finansowej była taka, żeby wynagrodzenie zwiększyć. W związku z tym dziś m.in. taka uchwała. Do państwa należy decyzja. Wynagrodzenie wzrosło o 700 zł brutto. (wszyscy radni byli za podniesieniem wynagrodzenia).
          Odśnieżanie
          Do odśnieżania gminnych dróg radni nie mieli zastrzeżeń. Odnośnie powiatowych, odśnieżały je firmy, które wygrały na to przetargi. Wójt jednak podjął decyzję o podpisaniu umowy z Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach o odśnieżaniu ich gminnym sprzętem. Teraz będą odśnieżane szybciej, np. jeszcze w nocy albo od samego rana. W tym celu PZD da na to pieniądze. Ile?
          - Prawdopodobnie 20.000 zł. Będziemy odśnieżać do momentu, aż nam tych pieniędzy wystarczy. Jak skończą się, to stop. Raczej zabraknie tych środków do końca zimy, więc być może będzie kolejna umowa, a być może powiat będzie już sam odśnieżał – mówił wójt Marian Skomorowski.
          Rezygnacja z mandatu
          Radny Wojciech Migowski złożył do przewodniczącego rady rezygnację z tej funkcji. Stąd konieczność podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu. Radny Bajena zaapelował, aby radny Migowski nadal był radnym. Jednak jeśli rada nie podjęłaby decyzji o wygaśnięciu mandatu, to wkroczyłby wojewoda i wydał decyzję w trybie nadzorczym, po czym radny i tak straciłby mandat. 11 radnych było za wygaśnięciem mandatu, 3 wstrzymało się od głosu. Termin następnych wyborów w okręgu nr 5 (Żurobice) na razie nie jest znany.
          Do rady SPOZ
          Radni wybrali przedstawiciela z gminy do społecznej rady przy SPZOZ w Siemiatyczach. Jest nim Dariusz Stachowiak. Poprzednio była Walentyna Gołaszewska. Rada przy SPZOZ jest organem doradczym do administrowania tą instytucją.
          Na koniec sesji radni podzielili się opłatkiem (na zdjęciu).

          Cezary Klimaszewski, tygodnik Głos Siemiatycz, fot. CK

        

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony