reklama

inicjatywa

inicjatywa

Monografia

reklama

patronat

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

reklama

informacja społeczna

patronat

reklama

Aktualności - Grodzisk
26 kwietnia 2015 23:24

Czy zniknie stary kościół z Grodziska?

Pośród malowniczego krajobrazu „Ziołowego Zakątka” w Korycinach ma stanąć zabytkowy kościół drewniany z Grodziska. Jest zgoda władz kościelnych, jednak pozwolenia od konserwatora zabytków na przeniesienie zabytku brak.

Aktualności - Grodzisk
17 kwietnia 2015 15:14

Grodzisk - Wnioski z zebrań sołeckich

Na ostatniej sesji rady gminy Grodzisk pracownicy urzędu i radni oficjalnie pogratulowali wyboru nowym sołtysom. Rozdano sołtysom teczki, by zapisywali w nich ważne sprawy dotyczące swoich sołectw.

Aktualności - Grodzisk
14 kwietnia 2015 23:25

Grodzisk - Fundusz sołecki zawieszony na rok

W 2016 r. w gminie Grodzisk nie będzie funduszu sołeckiego. Tak zdecydowali radni tej gminy podczas sesji, 31 marca. Na 13 obecnych radnych, 8 zagłosowało za uchwałą dotyczącą niewyodrębniania funduszu sołeckiego na przyszły rok, 5 wstrzymało się od głosu.

Aktualności - Grodzisk
22 października 2014 23:15

Grodzisk - Nowa kopuła na cerkwi

Widać już pierwsze efekty trwającego od maja remontu cerkwi pw. św. Mikołaja w Grodzisku. To miedziana kopuła z odnowionym krzyżem. Na remont czeka druga kopuła oraz zewnętrzna elewacja wraz z gzymsami. Cerkiew jest remontowana z budżetu parafii. Remont prowadzi proboszcz ks. Mirosław Mołotowicz.

Aktualności - Grodzisk
09 października 2014 19:45

Grodzisk - Dokończą drogę do Korycin?

29 września obradowali radni gminy Grodzisk. Sesja była krótka i, jak to zwykle w tej gminie, prawie w całości poświęcona drogom.

Aktualności - Grodzisk
10 września 2014 23:19

Grodzisk - Czwartkowy obiad w Korycinach

Czwartkowe Obiady u Diabetyków to regularne przedsięwzięcie, które promuje zdrowe odżywianie się, a którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku. 28 sierpnia odbyło się takie spotkanie w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach.

Aktualności - Grodzisk
13 sierpnia 2014 12:53

Grodzisk - Zdaniem radnych skarga bezzasadna

25 lipca najważniejszym punktem sesji rady gminy Grodzisk było zajęcie stanowiska przez radnych w sprawie skargi na wójta Antoniego Tymińskiego. Skarżącym, w dwóch podstawowych sprawach, był mieszkaniec gminy Grodzisk. Główne zarzuty: współudział wójta w kradzieży żwiru z gminnej żwirowni oraz sprzedaż mienia gminy (dwóch działek w Grodzisku) bez przeprowadzenia przetargu, jak również zaniżanie cen tych nieruchomości.

Aktualności - Grodzisk
09 lipca 2014 11:37

Grodzisk - Złote gody

15 par z gminy Grodzisk zostało zaproszonych 28 czerwca do Zespołu Szkół w Grodzisku na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. To pary obchodzące ten jubileusz w tym roku - rocznik 1964. W programie był program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły, przemówienia i gratulacje, obiad, modlitwa oraz wręczenie medali przyznanych przez kancelarię prezydenta RP.

Aktualności - Grodzisk
06 lipca 2014 10:29

Grodzisk - Melioracji na razie nie bedzie

Sprawozdania z wykonania budżetu i finansowe za ubiegły rok wypełniły większą część obrad rady gminy Grodzisk, 24 czerwca.

Aktualności - Grodzisk
04 lipca 2014 10:57

Koryciny - Na ziołowym spotkaniu

22 czerwca w pachnącej ziołami Korycinach odbyło się już po raz piąty „Nadbużańskie Ziołowe Spotkanie”. Impreza ma na celu podtrzymanie i popularyzowanie tradycji zielarskich na Podlasiu. Pierwszym punktem programu było wyróżnienie zasłużonych zbieraczy ziół z Podlasia.

Strona 3 z 9

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

życzenia w gazecie
już od 20 zł

patronat

patronat

patronat

patronat

patronat

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

Do góry strony