reklama

Aktualności - Grodzisk
08 czerwca 2012 16:17

Grodzisk - Szkoła z rocznicami (video)

W obecności władz oświatowych województwa, władz gminy, nauczycieli emerytów, mieszkańców gminy, rodziców, kadry pedagogicznej szkoły oraz uczniów 30 maja w Szkole Podstawowej w Grodzisku obchodzono 20-lecie nadania tej placówce imienia Henryka Sienkiewicza.


          Głównymi punktami obchodów było przypomnienie zebranym historii szkoły zaakcentowanej na rok 1992, kiedy nadano jej imię Sienkiewicza oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów opierająca się na wątkach z dzieł tego pisarza. Uczniów do części artystycznej przygotowali: Joanna Iwanowska, Elżbieta Zaręba, Agnieszka Mędrycka, Mariusz Obrycki.
          - To dla nas chwila podniosła, a wizyta tylu gości radosna, świadcząca o zainteresowaniu władz oświatowych problemami szkolnictwa wiejskiego. W tym roku obchodzimy również dziesiątą rocznicę utworzenia zespołu szkół oraz trzydziestą rocznicę oddania do użytku obiektu szkolnego - mówiła na początku uroczystości Teresa Kosińska, dyrektor ZS w Grodzisku.
          Imię Henryka Sienkiewicza podstawówce z Grodziska nadano 30 kwietnia 1992 r. Wtedy też poświęcono sztandar szkoły. - Chciałbym w imieniu nas – byłych pracowników podziękować za zaproszenie. To dla nas chwila refleksji i wspomnień. Wydawało mi się, kiedy wyjeżdżałem stąd przed piętnastoma laty, że sporo zrobiliśmy. Ale muszę stwierdzić, że to co teraz zastaliśmy przeszło nasze oczekiwania. Widać, że wójt i rada mocno wspierają szkołę, że szkoła jest oczkiem w głowie tutejszej społeczności – mówił Marek Czajkowski.
          - Szczególna jest to dla mnie uroczystość, bo 20 lat temu z obecnym dziś dyrektorem Czajkowskim przygotowywaliśmy część oficjalną nadania szkole imienia. Zdaje się, że było to niedawno. Uczniowie się zmieniają, nauczyciele odchodzą na emeryturę, dyrektorzy się zmieniają, wójtowie też, a patron i szkoła będą istnieć bez zmian. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do budowy tej szkoły począwszy do pana Proszowskiego, księdza Andrzeja Boguszewskiego, dyrektorów, nauczycieli. Każdy z obecnych dziś gości zostawił swoją cegiełkę – mówił wójt Antoni Tymiński.
          Aktualnie do Zespołu Szkół w Grodzisku uczęszcza 45 dzieci do zerówki, 265 do podstawówki i 184 do gimnazjum. Zatrudnionych jest 48 nauczycieli i 15 pracowników obsługi. Wśród kadry pedagogicznej jest 31 nauczycieli dyplomowanych, 12 mianowanych, 4 kontraktowych i 1 stażysta.          Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. CK

        

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

reklama

ślubna
scena

reklama

patronat

reklama

Do góry strony