reklama

Aktualności - Hajnówka
28 października 2017 14:30

Podwójna uroczystość na Politechnice Białostockiej w Hajnówce

20 października w auli Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce odbyła się podwójna uroczystość: XV-lecie Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce oraz Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018.

Ceremonię otworzył dziekan tej uczelni dr hab. inż. prof. Sławomir Bakiera, który m.in. przedstawił w pigułce historię 15-letniej działalności politechniki, jej dokonania i współpracę z innymi instytucjami przez te lata. Wspomniał również o Centrum Naukowo - Badawczym ZWL PB w Hajnówce, w którym znajdują się 4 nowocześnie wyposażone laboratoria, a który otwarto w 2015 roku.

Jubileusz był okazją, aby wyróżnić osoby, które przyczyniły się do sukcesu i osiągnięć politechniki. Z rąk prorektora ds. nauki prof. dra hab. inż. Andrzeja Sikorskiego oraz dziekana PB w Hajnówce takie wyróżnienia otrzymali m.in: prof. Elżbieta Malzahn (była dziekan PB w Hajnówce - lata 2002-2008), były rektor PB w Białymstoku prof. Michał Bołtryk, dr hab. prof. Adolf Korczyk (wieloletni pracownik wydziału leśnego), były premier prof. Włodzimierz Cimoszewicz i burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak.

Kolejnym punktem była uroczystość przyjęcia 19 nowych studentów na I rok politechniki. Złożyli oni ślubowanie, a następnie odśpiewano Gaudeamus igitur.

Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

reklama

ślubna
scena

reklama

patronat

reklama

Do góry strony