reklama

Aktualności - Milejczyce
05 marca 2011 20:10

Innowacyjny rolnik z Pokaniewa

Niedawno Tomasz Cieślik z Pokaniewa, właściciel jednego z największych w naszym powiecie gospodarstw rolniczych, zdobył drugie miejsce w kraju w konkursie „Innowacyjny rolnik 2011”, organizowanym przez Zarząd Krajowy ZMW


          Uczestnikami mogli być rolnicy do 40 roku życia, którzy zrealizowali inwestycję poprawiającą konkurencyjność swojego gospodarstwa przy wsparciu pieniędzy unijnych.
          Pana Tomasza zgłosił do konkursu Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach, jako jedynego z naszego powiatu. Łącznie zgłoszono kilkuset uczestników z kraju. Pan Tomasz otrzymał nagrodę finansową (3.000 zł). Konkurs rozstrzygnięto na Międzynarodowych Targach Hodowli Zwierząt „Farma” w Poznaniu.
          - Chętnie zgodziłem się wziąć udział w konkursie, jednak nie spodziewałem się, że moje gospodarstwo wraz z wyposażeniem i produkcją znajdzie tak duże uznanie. Nie wiedziałem nawet, jadąc do Poznania, że zająłem drugie miejsce – mówi Tomasz Cieślik.
          Gospodarz z Pokaniewa prowadzi swoje gospodarstwo od 4 lat. Przejął je od rodziców. Cel – produkcja mleka. Gospodaruje na ok. 180 hektarach, z czego ok. 50 ha dzierżawi. Pod koniec 2008 r. zbudował nowoczesną oborę z halą udojową i stacjami paszowymi. Obecnie stado bydła liczy 150 sztuk, w tym 90 sztuk krów mlecznych. Produkcja roślinna w całości podporządkowana hodowli bydła.
          - Serdecznie dziękuję Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach, a w szczególności kierownik Annie Szeryńskiej, za pomoc w zgłoszeniu do konkursu i zaangażowanie w moje sprawy. Bez wkładu siemiatyckich specjalistów od doradztwa rolniczego sukces ten nie byłby możliwy – powiedział Tomasz Cieślik.

          Cezary Klimaszewski, tygodnik Głos Siemiatycz, fot. z arch. Tomasza Cieślika

        

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony