reklama

Aktualności - Milejczyce
10 marca 2011 16:15

Sobiatyno, gm. Milejczyce - Remont najstarszej cerkwi

28 lutego radni gminy Milejczyce przyjęli plan odnowy Sobiatyna. Po to, by parafia prawosławna mogła złożyć wniosek o dofinansowanie remontu cerkwi pw. Piotra i Pawła Sobiatynie. Wniosek ma być złożony w ramach programu „Odnowa wsi”. Możliwa kwota dofinansowania – 536.000 zł.

          Przewidziany zakres prac: wymiana podwalin, szalówki, okien, drzwi, schodów, kapitalny remont dachu, zagospodarowanie placu wokół świątyni.
          Dofinansowanie ma pokryć 75% kosztów. 25% ma pochodzić jako wkład własny z funduszu parafialnego. Wartość inwestycji to ok. 600.000 zł.
          Proboszcz Aleksander Kulik: - Serdecznie dziękuję za poparcie. Dodam, że cerkiewka w Sobiatynie jest nie tylko jedną z najstarszych tego typu budowli w województwie podlaskim, ale i w Polsce. To wartościowy zabytek. Przez lata powstały w nim niedociągnięcia, które trzeba zniwelować. Np. całość jest obita sidingiem, co przeczy wszelkim prawom konserwatorskim. Dzięki państwa pomocy być może uda się doprowadzić cerkiew do stanu dawnej świetności.
          Po remoncie cerkwi proboszcz chciałby jeszcze zbudować nowy ikonostas.
          Cerkiew w Sobiatynie powstała w 1672 r. Rozbudowano ją pod koniec XVIII w. W 1827 r. pełniła rolę świątyni pomocniczej dla parafii św. Mikołaja w Milejczycach. Jest na planie prostokąta, z trójboczną częścią ołtarzową. Nad dachem góruje wieżyczka z czterema dzwonami.
          Ikony w ikonostasie pochodzą z połowy XIX w.: św. Jana Złotoustego, św. Szczepana diakona, św. Romana diakona, św. Barbary oraz pochodząca z XVIII w. ikona Chrystusa Pantokratora.

          Cezary Klimaszewski, tygodnik Głos Siemiatycz, fot. CK

        

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony