reklama

inicjatywa

inicjatywa

Monografia

reklama

patronat

patronat

patronat

reklama

informacja społeczna

reklama

reklama

Album Starych Fotografii

1943. Ookupacja niemiecka.

1943 - Marzec 1943 roku, okupacja niemiecka. Niedzielna praca przymusowa przy uprzątaniu gruzów po spalonym Ratuszu. (fot. Antoni Nowicki)
Album Starych Fotografii

1905. Fragment Rynku z Ratuszem

1905  - Jeszcze jeden fragment Rynku z Ratuszem. Autor zdjęcia nieznany.

1905 - Fragment of the Central Square
Album Starych Fotografii

1904. Fragment Rynku w Siemiatyczach

1904 - Fragment Rynku w Siemiatyczach z widoczną południową stroną Ratusza.
Album Starych Fotografii

1923. Fabryka Fornierów Klejonych

1923 - Fabryka Fornierów Klejonych Braci Maliniak, która stała przy ul. 11 Listopada. Spalona podczas II wojny światowej (fot. Jankiel Tykocki)

1923. The Glued Veneers Factory belonging to Maliniak Brothers on the 11th November's Street. The facktory was burnt during the II World War. Photo: J. Tykocki.
1926 - Przed budynkiem Spółdzielni Mleczarskiej, która mieściłą się przy ul. Pałacowej (budynek ten dzisiaj nie istnieje); autor zdjęcia nieznany.

1926. In front of the Milk Committee builiding on the Palacowa Street. Author unknown.
Album Starych Fotografii

1926. Parada Straży Pożarnej

1926  - Parada Straży Pożarnej na siemiatyckim Rynku - w tle kamienice wschodniej strony Rynku. (fot. Jankiel Tykocki)

1926. Fire Unit's Parade in the central Square - on tje background there are some tenement - houses of the eastern side of the Central Square. Photo - J. Tykocki.
Album Starych Fotografii

1929. Budynek Sądu Pokoju

Rok 1929 - budynek Sądu Pokoju przy ul. Pałacowej. Istnieje do dzisiaj.

1929. A building of the Court of Peace in teh Palacowa Street (exists fill now).
Album Starych Fotografii

1934. Procesja Bożego Ciała

1934  - Procesja Bożego Ciała podąża przez plac Piłsudskiego (dzisiaj pl. Jana Pawła II), fot. Jankiel Tykocki.

1934. A procession of Christ's Body is marching through the Pilsudski's Square (today John Paul II Square). phot. Jankiel Tykocki.
1932 - Zarząd i personel magistratu miasta Siemiatycze. Siódmy od lewej burmistrz Mieczyslaw Lankau (autor nieznany).

1932. The management and stuff of the municipality of Siemiatycze. On the left, the seven-one the mayor Mieczylas Lankau. Author - unknown.
1915- Widok na budynki byłego klasztoru OO Misjonarzy z południowego okna wieży kościoła. Zdjęcie wykonane podczas I wojny światowej. (autor nieznany).

1915 - A view of the building of the former O.O. Missionaries monastery from the southern window of the church's tower. Photo taken during the 1st World War. Authort - unknow.
Strona 4 z 7

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

życzenia w gazecie
już od 20 zł

patronat

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

ślubna
scena

reklama

patronat

reklama

patronat

Do góry strony