reklama

Aktualności - Ciechanowiec
21 lipca 2017 18:58

Nieprawidłowości w gminie Ciechanowiec - Negatywny raport NIK

NIK ogłosił raport z kontroli przeprowadzonej w Ciechanowcu. Kontrola dotyczyła umorzeń podatkowych i postępowań zamówień publicznych przeprowadzanych przez gminę. Raport wskazuje na nieprawidłowe rozłożenie i umorzenie podatków w 13 z 31 kontrolowanych sprawach na łączną kwotę 133.953 zł. NIK zarzuca niewystarczające udowodnienie w blisko 20 procentach udzielonych ulg.

- NIK negatywnie oceniła udzielanie w gminie Ciechanowiec udzielanie ulg podatkowych obarczone było licznymi naruszeniami prawa oraz brakiem należytej staranności. W ponad 40 proc. zbadanych przez NIK spraw, umorzono lub rozłożono na raty zaległości podatkowe na kwotę ponad 130 tys. zł, mimo że nie zachodziły okoliczności wskazujące na ważny interes podatnika lub interes publiczny - wyjaśniała dyrektor delegatury NIK w Białymstoku Barbara Chilińska.

Z kolei 3 spośród 10 skontrolowanych przez NIK postępowań przetargowych na łączną kwotę 4,1 mln zł, zostały uznane za nieprawidłowe. W jednym z przypadków stwierdzono złamanie przepisów ustawy PZP, w pozostałych dwóch przypadkach uchybienie dotyczyło żądania zbyt wysokiego wadium oraz niezamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Pytany o kontrolę burmistrz Ciechanowca, Mirosław Reczko, odniósł się do niej sceptycznie:

- Kwota podana w wynikach kontroli jest stanowczo zawyżona. Rocznie umorzenia podatkowe w naszej gminie wynoszą od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Poza tym Regionalna Izba Obrachunkowa wcześniej wydawała nam bardzo dobre opinie. Kontrola NIK-u miała miejsce w lutym a wnioski pojawiły się dopiero w czerwcu. Skoro było tyle nieprawidłowości, czemu czekano tak długo? NIK wspomina także o wniosku do prokuratury, ale prokuratura odrzuciła wniosek, nie stwierdzając czynu karalnego. Kontrolę przeprowadzało dwóch kontrolerów, których opinie różnią się od siebie. Jeden wydał ogólnie dobrą opinię, drugi stwierdził w jednym z zakwestionowanych przetargów, że dwie przedstawione oferty pisane były na tym samym komputerze, jak to stwierdzono? Komentarz pozostawiam zainteresowanym.

W związku z ustaleniami NIK zawnioskowała do burmistrza o wyeliminowanie uchybień, które pojawiły się we wnioskach z kontroli.

Maciej Filipowicz, Kurier Podlaski – Glos Siemiatycz

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony