reklama

Bielsk Podlaski, 20-21 października 2017 r.

Informujemy, że w dniach 20-21 października 2017 r. odbędzie się w Bielsku Podlaskim I Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „25 lat Związku Ukraińców Podlasia”.

I Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „25 lat Związku Ukraińców Podlasia” odbędzie się z okazji jubileuszu 25-lecia organizacji, która jest najdłużej istniejącą strukturą ukraińską w najnowszych dziejach Podlasia. Jubileusz ten stał się okazją do zainaugurowania cyklu konferencji naukowych, których celem będzie prezentowanie dorobku naukowego środowiska ukraińskiego Podlasia oraz wyników badań nad historią, kulturą, językiem i współczesnością Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem dziejów etnosu ukraińskiego w tym regionie. Konferencje te z założenia będą miały charakter interdyscyplinarny.

Tegoroczna I Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa będzie miała szczególny charakter, zarówno ze względu na fakt, iż otwiera cykl i jest próbą poszukiwania modelu takich konferencji, jak również ze względu na specyfikę problematyki będącej głównym tematem konferencji. W ramach konferencji odbędą się cztery sesje. Pierwsza, wprowadzająca sesja poświęcona będzie kwestiom kluczowym dla kształtowania tożsamości narodowej – kulturze i językowi ukraińskiemu Podlasia. Kolejna, druga sesja będzie okazją do zaprezentowania różnych działań prowadzących do kształtowania się tożsamości ukraińskiej na Północnym Podlasiu do początku lat 90. XX wieku. Trzecia sesja obejmować będzie cykl komunikatów dotyczących różnych wymiarów aktywności środowiska ukraińskiego Podlasia w ciągu 25 lat istnienia Związku Ukraińców Podlasia. Ostatnia sesja konferencji będzie zaś próbą interdyscyplinarnego spojrzenia na sytuację etnosu ukraińskiego Podlasia w kontekście procesów kulturowych i społeczno-politycznych.

Związek Ukraińców Podlasia powstał w 1992 r. Było to wynikiem kształtowania się ukraińskiej świadomości narodowej wśród prawosławnych mieszkańców Północnego Podlasia – regionu położonego między Bugiem i Narwią, w południowej części ówczesnego województwa białostockiego. Przez długi okres w przestrzeni publicznej nie funkcjonowała wiedza o tym, iż język, którym posługują się prawosławni mieszkańcy tego obszaru są to gwary języka ukraińskiego. W ciągu XX w. trwał jednak proces kształtowania się poczucia przynależności do ukraińskiego kręgu kulturowego i miały miejsce próby budowania ukraińskiego życia kulturalnego. Proces kształtowania się nowoczesnej ukraińskiej świadomości narodowej na Północnym Podlasiu zintensyfikował się w latach 80. XX wieku, gdy pojawiła się grupa młodej podlaskiej prawosławnej inteligencji, która uświadomiła sobie fakt, iż miejscowy język i kultura tradycyjna należą do ukraińskiej przestrzeni kulturowej. Rezultatem tego procesu stało się powstanie na Północnym Podlasiu środowiska mającego ukształtowaną nowoczesną ukraińską tożsamość narodową. Zaczęto systematycznie organizować koncerty zespołów ukraińskich, rajdy turystyczne, zapoczątkowano ukraińską działalność wydawniczą, podjęto działania na rzecz zachowania dziedzictwa materialnego, prowadzono zabiegi o audycje radiowe i telewizyjne w języku ukraińskim, środowisko ukraińskie zaistniało w życiu politycznym regionu. Na obszarze między Bugiem i Narwią zaczęły też powstawać ukraińskie struktury organizacyjne, czego zwieńczeniem stało się powstanie w 1992 r. Związku Ukraińców Podlasia.

 

PROGRAM RAMOWY

20 października 2017r. (piątek)

14.00-14.15 Otwarcie wystawy fotografii Jerzego Hawryluka „Podlasie – ziemia wśród wieczności”

14.15-14.30 Otwarcie konferencji

14.30-16.30 Sesja І: Język i kultura ukraińska Podlasia

16.45-19.00 Sesja ІІ: Początki ruchu ukraińskiego na Północnym Podlasiu

21 października 2017 r. (sobota)

9.00-9.15 Otwarcie wystawy „Wydawnictwa Związku Ukraińców Podlasia: 1992-2017”

9.15-13.00 Sesja ІII: Początki i działalność Związku Ukraińców Podlasia

13.30-16.15 Sesja IV: Etnos ukraiński Podlasia w kontekście procesów kulturowych i społeczno-politycznych

16.15-16.30 Uroczyste zamknięcie konferencji

Miejsce konferencji: Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 14

 

Organizator konferencji: Związek Ukraińców Podlasia.

Komitet Organizacyjny: dr Grzegorz Kuprianowicz – przewodniczący, Jerzy Hawryluk, dr Andrzej Jekaterynczuk, Ludmiła Łabowicz – sekretarz.

Biuro konferencji: Związek Ukraińców Podlasia, ul. Ogrodowa 13, 17-100 Bielsk Podlaski.

Kontakt: tel. 664187538; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/

Patronat medialny: Ukraińskie pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Polskie Radio Białystok, Telewizja Polska Białystok, „Nowiny Podlaskie”, „Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz”.

Konferencja jest realizowana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

reklama

patronat

Do góry strony