reklama

Aktualności - Drohiczyn
13 października 2016 20:04

60 lat seminarium

- „Ślubujemy uroczyście być dobrym alumnem, zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, przygotowywać się do pracy dla dobra kościoła i Ojczyzny, rzetelnie dociekać prawdy, dawać świadectwo swoim postępowaniem... - tymi słowami siedmiu studentów ślubowało przyjęcie na I rok nauki do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, podczas inauguracji nauki w tej uczelni, która miała miejsce 6 października.

Inauguracja 60. roku akademickiego w drohiczyńskim seminarium rozpoczęła się mszą w kaplicy seminaryjnej, odprawioną przez biskupa Tadeusz Pikusa, podczas której kazanie powiedział ks. Andrzej Ulaczyk. W dalszej części znalazły się przemówienia w auli głównej, w tym wykład ks. Waldemara Chrostowskiego o historii tłumaczenia zapisków hebrajskich na grekę, oraz sprawozdanie z poprzedniego roku akademickiego przedstawione przez prefekta seminarium, ks. Marcin Szymanika.

- Rok 2015/16 był 59. rokiem działalności naszego seminarium. Grono profesorskie składało się z 31 wykładowców. Sprawozdawczy rok akademicki rozpoczęło na sześciu rocznikach 34 alumnów. W czasie roku seminarium opuściło trzech alumnów. Egzaminy magisterskie zdało sześciu diakonów. Egzaminy wstępne odbyły się w lipcu i sierpniu 2015 r. W formie ustnej zdało je sześciu kandydatów, którzy zostali przyjęci do naszego seminarium. Ważniejsze wydarzenia akademickie to m.in. inauguracja roku akademickiego, międzynarodowe sympozjum Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego, konferencja naukowa z okazji 25-lecia powołania diecezji drohiczyńskiej – mówił ks. Marcin Szymanik.

Jednym z głównych punktów tej części była immatrykulacja studentów I roku: Jakuba Jurkowskiego (z parafii Wniebowzięcia NMP w Węgrowie), Daniela Konika (par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce), Mateusza Krasowskiego (parafia Wniebowzięcia NMP w Łubinie Kościelnym), Szczepana Leszczyńskiego (parafia Przemienienia Pańskiego w Perlejewie), Macieja Pawluka (parafia. św. Wawrzyńca w Kożuchówku), Mariusza Rudziewicza (parafia NMP Matki Kościoła w Gołdapi, diecezja ełcka), Piotra Zdzieborskiego (parafia Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim).

- (…) Jesteśmy dumni z faktu, że będziemy tym jubileuszowym rocznikiem, rozpoczynającym formację. Pragniemy być klerykami, którzy inspirują się postacią m.in. świętego Alberta Chmielowskiego, któremu poświęcony będzie przyszły rok. Podczas naszej formacji nie powinniśmy zapominać o duchowych owocach wydarzeń, jakie przeżywaliśmy w bieżącym roku na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, 1.050 rocznicy chrztu Polski, 25 rocznicy ustanowienie diecezji drohiczyńskiej, a także o kończącym się jubileuszu miłosierdzia. Pragniemy podziękować za możliwość rozpoczęcia formacji w tym seminarium. Jak mówił brat Albert Chmielowski – pragniemy być dobrzy, jak chleb, aby wyrosły z nas obfite plony… - mówił Mateusz Krajewski, alumn I roku.

Od lat, na koniec inauguracji głos zabiera były wykładowca WSD w Drohiczynie, ks. Leon Pawluk (pracował w tym seminarium 38 lat).

- Studenci, alumni naszej alma mater. Zdobywajcie wiedzę w oparciu o wiarę i rozum. Obyście te dwa pojęcia coraz bardziej zgłębiali nie tylko tutaj, w seminarium, ale przez całe swoje życie, w każdym miejscu (…). Z zapałem idźcie do przodu od pierwszych dni pobytu w tym seminarium. Niech pobyt w tym miejscu będzie wielkim wydarzeniem waszego życia, drogą waszego życia, wspartą pomocą bożą i ludzką życzliwością. Niech to seminarium prowadzi was do świętości i do skarbu ukrytego na wysokiej górze (…) – mówił ks. Pawluk.

W inauguracji uczestniczyli przedstawiciele seminariów z Białegostoku i Łomży, księża z diecezji drohiczyńskiej, warszawskiej i siedleckiej, rodzice studentów, samorządowcy, przedstawiciele jednostek publicznych.

Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. CK

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony