reklama

Aktualności - Drohiczyn
24 listopada 2016 00:02

Burmistrz z sołtysami o budżecie i drogach

16 listopada w Drohiczynie odbyło się spotkanie burmistrza miasta i gminy Drohiczyn z sołtysami. Na spotkaniu zostały przedstawione wstępne założenia budżetowe na przyszły rok. Burmistrz Wojciech Borzym omówił także zagadnienia bieżące.

Głównymi wątkami były: kwalifikacja dróg do remontu w ramach funduszu powodziowego, konkursy na panele słoneczne dla mieszkańców, zmiana własności drogi Drohiczyn – Dziadkowice oraz rekultywacja wysypiska śmieci.

W kwestii budżetu wyszczególniono kwoty przeznaczone na program rządowy 500+ (ok. 3,5 mln zł), środki na wkład własny do inwestycji (ok. 1,5 mln zł), termo-modernizacja budynków straży, urzędu gminy i domu kultury (ok. 300 tys. zł).

18 listopada komisja z Urzędu Marszałka Województwa Podlaskiego przyjedzie na inspekcję dróg, które zostały zgłoszone przez gminę Drohiczyn do remontu w ramach funduszu powodziowego. Po tej kwalifikacji nastąpi ostateczne zatwierdzenie programu naprawczego i skierowanie projektu do realizacji. Jeśli drogi przedstawione przez gminę zostaną włączone do inwestycji, koszt wkładu własnego wynosić będzie jedynie 20%. Niestety procedura nie przewiduje konkretnej daty realizacji.

Od 1 stycznia 2017 r. droga Drohiczyn – Ciechanowiec zostanie przejęta przez Urząd Marszałkowski. W związku z tym burmistrz Drohiczyna przewiduje realizację remontu na dwóch odcinkach, łącznie liczących 6 km. Co do reszty drogi niestety nie zapadły żadne wiążące ustalenia.

W związku z terminem zakończenia rekultywacji wysypiska śmieci wyznaczonym na koniec 2017 roku, do końca bieżącego roku ma zostać podpisana umowa z firmą, która zrealizuje tą inwestycję. Wstępnie firma została wybrana, więc nie przewiduje się w tej kwestii żadnych opóźnień.

Jedynym problemem, jaki został zgłoszony przez sołtysów to rodzaj kwestionariusza wypełnianego przez podatników i składany we wsiach. Narzekano przede wszystkim na niewystarczające dane zawarte w kwestionariuszach. Niestety, jest to sprawa, którą należy zgłosić do GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Szerszy zakres kwestionariuszy został bowiem zakwestionowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Poza tą sprawą sołtysi obecni na spotkaniu nie poinformowali o żadnych poważnych problemach, a całość spotkania miała raczej charakter informacyjny.

Maciej Filipowicz, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot MF

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony