reklama

Aktualności - Drohiczyn
05 lutego 2018 18:48

Skutki reformy oświaty

Sokołowska spółka "Orły z Podlasia", założona przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, organ prowadzący Szkoły Benedykta, nie poprowadzi szkoły podstawowej w Śledzianowie. Wszystko przez zmianę ustawy oświatowej. Nie wiadomo też jaki los czeka Szkoły Benedykta.

Spółka „Orły z Podlasia” była zainteresowana przejęciem Szkoły Podstawowej w Śledzianowie. Tak jak jeszcze we wrześniu mówił burmistrz Wojciech Borzym – nawet w obecnej sytuacji liczbowej (jeśli chodzi o uczniów), z obecnymi finansami i subwencjami. Niestety, ze względu na reformę oświaty sokołowska firma nie przejmie szkoły.

- Sytuacja szkoły była taka trochę w zawieszeniu – mówił na ostatniej sesji rady gminy burmistrz Wojciech Borzym. - Domówiliśmy się z Orłami z Podlasia, ale w obecnej sytuacji prawnej nie ma to sensu, by na dwa lata przekazywać im szkołę. Jeśli takie zapisy jak są pozostaną, to za dwa lata i ta szkoła może przestać funkcjonować. Dlatego też ostatecznie przejmujemy szkołę pod nasz zarząd.

Radni gminy Drohiczyn jednogłośnie poparli uchwałę o przejęciu szkoły na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzając tzw. reformę oświaty zajęło się również tematem edukacji pozaszkolnej. Jak czytamy na stronie ministerstwa: "Nauczanie domowe jest wpisane w ustawę o systemie oświaty i w konsekwencji w projekt ustawy Prawo oświatowe. Jednak w zakresie nauczania domowego pojawia się wiele nieprawidłowości. Z informacji od kuratorów oświaty wynika, że są przypadki, że dyrektorzy szkół nie przestrzegają przepisów prawa wydając pozwolenie na realizację obowiązku szkolnego na podstawie opinii niepublicznej poradni pedagogicznej, która nie funkcjonuje w systemie oświaty. Ponadto dostawaliśmy sygnały od lokalnych samorządów, o problemach związanych z finansowaniem edukacji domowej, ponieważ wielu uczniów korzystających z tej formy kształcenia nie zamieszkuje w obrębie danej gminy, a nawet województwa."

Tak jest też w przypadku Szkół Benedykta, które od września 2016 roku funkcjonują w Drohiczynie. Do Drohiczyna na egzaminy przyjeżdżają uczniowie z całej Polski. Szkołę prowadzi podmiot z województwa mazowieckiego, z Sokołowa Podlaskiego.

MEN wprowadziło zmianę polegającą na tym, że szkoła musi być usytuowana na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko. Jak twierdzi MEN - takie rozwiązanie wiąże się bezpośrednio z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców w zakresie możliwości korzystania z pomocy szkoły, która wydała pozwolenie na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. Wg rodziców znaczna odległość od miejsca zamieszkania utrudnia korzystanie z pomocy szkoły (pomoce dydaktyczne, konsultacje przed egzaminami klasyfikacyjnymi, kontakt z nauczycielami), nie mówiąc o korzystaniu z uczestnictwa w organizowanych na terenie szkoły zajęciach dodatkowych, do których uczeń z edukacji domowej ma prawo.

Poza tym każdy uczeń zarówno uczęszczający do szkoły publicznej, jak i niepublicznej może skorzystać ze wsparcia udzielanego w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w rejonie której działa ta szkoła. Według danych na 30 września 2016 r. w systemie oświaty funkcjonuje 586 publicznych poradni. Mają one określony teren działania, udzielają bezpłatnej pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Od 2016 roku zmieniły się też zasady finansowania uczniów objętych edukacją domową. Kwota subwencji na ucznia w edukacji domowej w 2016 r. wynosi w przybliżeniu 0,6 kwoty subwencji naliczanej na pozostałych uczniów. Według MEN jest to zasadne, ponieważ koszt kształcenia ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą jest znacznie niższy. Szkoły ponoszą tylko niewielkie koszty związane z ich klasyfikacją oraz koszty związane z zapewnieniem ewentualnych dodatkowych zajęć.

Nowe przepisy (m.in. szkoła na terenie województwa, które dziecko zamieszkuje) dotyczą wniosków składanych od 01.09.2017.Uczniowie, którzy wcześniej rozpoczęli realizację obowiązku szkolnego poza szkołą będą kontynuować ją na podstawie dotychczasowych przepisów.

Tzw. edukacją domową w bieżącym roku szkolnym objętych jest około 11 tys. dzieci. Zdecydowana większość z nich – ponad 9 tys. jest zarejestrowana w szkołach niepublicznych.

- Ja z pewna dygresją – w temacie drohiczyńskiej oświaty głos zabrał Jarosław Makarski, sołtys wsi Koczery. - W 2019 roku będzie stulecie naszego liceum, jednej z najstarszych szkół. Myślę, że wielu z nas jest absolwentami tej szkoły. I teraz w I klasie jest 7 osób, a z II dwie dziewczyny uciekły do Sokołowa. Coś trzeba robić. Coś się zastanowić. Może niech rada sobie weźmie to pod uwagę, że na stulecie nie będzie co obchodzić, nie będzie szkoły. Może trzeba powołać nową dyrekcję w liceum, bo może dyrektor zespołu szkół sobie nie radzi? Ja rozumiem, że jest mniej dzieci. Ale pan dyrektor z Ostrożan też ma mniej dzieci, ale jakoś dwie klasy dał rady stworzyć. Może trzeba dyrekcję naszego zespołu szkół wysłać na przeszkolenie do Ostrożan? Może niech pan dyrektor nauczy nasze dyrektorki jak się przeprowadza rekrutację, jak utrzymuje uczniów.

Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycze, fot AK

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony