reklama

Aktualności - Dziadkowice
03 grudnia 2017 13:36

Krótka sesja w Dziadkowicach

Radni gminy Dziadkowice, podczas sesji 21 listopada, podjęli uchwałę w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2017r. Zespołu Szkół w Dziadkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II, w obwód której wchodzą miejscowości: Brzeziny Janowięta, Brzeziny Niedźwiadki, Dołubowo, Dziadkowice, Hornowo, Hornowszczyzna, Jasienówka, Kąty, Korzeniówka, Lipiny, Mała Jasienówka, Malewice, Malinowo, Osmola, Smolugi, Smolugi Kolonia, Wojeniec, Zaminowo, Zaporośl, Zaręby, Żuniewo, Żurobice.

Nowe stawki podatków od nieruchomości:

0,85 zł za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 4,63 zł od 1ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych. 0,50 zł za metr kw. budynków mieszkalnych, 21 zł za metr kw. Budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 10,80 zł za budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym.

 

Radny Karnaszewski pytał o brak scaleń oraz dlaczego nie są zapraszani goście w osobach starosty i naczelnika geodezji. Wójt Marian Skomorowski zaprzeczał, twierdząc, że częste były prośby o przybycie wspomnianych osób:

- Warto zapytać dlaczego na 18 sesji tylko 2 razy byli obecni radni powiatowi?

Radny Tołwiński uspakajał Karnaszewskiego mówiąc, że trzeba się cieszyć z każdej zrobionej drogi.

Poza tym jeden z sołtysów półgłosem:

- Najważniejsze to pójść do kasy.

Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. JP

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony