reklama

inicjatywa

inicjatywa

Monografia

reklama

reklama

patronat

patronat

reklama

informacja społeczna

Aktualności - Grodzisk
07 kwietnia 2017 23:27

Grodzisk pomaga powiatowi

Głównym punktem sesji Rady Gminy Grodzisk 29 marca było podjęcie uchwały dotyczącej zmian w oświacie. Uchwalono plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także granice ich obwodów na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 roku.

Aktualności - Grodzisk
06 stycznia 2017 23:03

Potrzebne 5 milionów

20 grudnia ostatni raz w 2016 r. spotkali się radni gminy Grodzisk. Obrady zdominował budżet na 2017 r.

Aktualności - Grodzisk
05 grudnia 2016 12:55

Śmiecie w lesie - wójt apeluje

Tradycyjnie od omówienia stanu dróg zaczęła się sesja rady gminy Grodzisk, 25 listopada.

Aktualności - Grodzisk
09 października 2016 22:06

Kolejne wnioski na drogi w Grodzisku

23 września, podczas ostatniej sesji rady gminy Grodzisk, poruszono m.in. stan dróg. Radni i sołtysi dowiedzieli się, co najważniejszego działo się w tej kwestii w gminie.

Aktualności - Grodzisk
07 października 2016 20:01

Złote gody w Grodzisku

1 października, na zaproszenie samorządu gminy Grodzisk, do Zespołu Szkół w Grodzisku przyjechało 13 par, które zawierały związek małżeński w 1966 r., aby świętować złote gody. Każdy jubilat dostał medal za długoletnie pożycie małżeńskie, kwiaty i upominek.

Aktualności - Grodzisk
09 sierpnia 2016 00:30

Wójt skąpi na straż pożarną

Drodzy Czytelnicy. Mieliśmy niedawno artykuł na temat akcji ratowniczej palącego się domu w Grodzisku. Padło wiele pytań w kierunku wójta i - jak się można było spodziewać - cisza.

Aktualności - Grodzisk
02 czerwca 2016 21:38

Absolutorium jednogłośne - Świetlice do kontroli

W gminie Grodzisk, na przełomie ostatnich lat, przy udziale pieniędzy unijnych zostało wyremontowanych kilka świetlic. Jednak samorząd nie jest w pełni zadowolony z obecnego stanu części tych budynków. Na ostatniej sesji rady gminy Grodzisk, 25 maja, wójt Antoni Tymiński poruszył ten temat.

Aktualności - Grodzisk
21 kwietnia 2016 22:26

Ostatni we wsi

Do wsi Porzeziny w gminie Grodzisk najłatwiej dojechać od drogi Grodzisk – Sypnie. Naprzeciwko zjazdu do Kosianki Trojanówki i Boruty nie sposób nie zauważyć drogowskazu „Porzeziny G. 1,5 km”. /tajemnicze G. oznacza Giętki/

Aktualności - Grodzisk
12 marca 2016 15:20

Skarga na wójta bezzasadna

Jednym z dłuższych wątków ostatniej sesji rady gminy Grodzisk, 23 lutego, była skarga na wójta. Skarżący to mieszkaniec Grodziska. Główne zarzuty w skardze: nękanie przez organ podatkowy, czyli wójta poprzez nakładanie podwójnych opłat, co jest działaniem mającym na celu zniszczenie skarżącego, utrudnianie prowadzenia działalności gospodarczej, eliminowanie z przetargu na dostawę paliw.

Aktualności - Grodzisk
06 marca 2016 20:09

Sołtysi chcą powrotu funduszu sołeckiego

Wnioskiem o wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2017 r. rozpoczęła się sesja rady gminy Grodzisk, 23 lutego, w świetlicy w Grodzisku. Funduszu tego, decyzją rady, nie będzie w przyszłym roku. Wniosek podpisało wielu sołtysów, postulując, by punkt głosowania nad funduszem znalazł się w programie obrad.

Strona 1 z 9

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

życzenia w gazecie
już od 20 zł

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

Do góry strony