reklama

Aktualności - Grodzisk
14 czerwca 2012 00:09

Grodzisk - Same konkrety

Drogi, planowane zadania, oświetlenie uliczne – to główne sprawy poruszane na ostatniej sesji rady gminy w Grodzisku, 28 maja. Radni zaakceptowali też kilka projektów uchwał - m.in. nowy podział okręgów wyborczych (to wynik zmian kodeksu wyborczego, według którego każdy okręg ma być jednomandatowy, a Grodzisk miał dwa okręgi), dotację dla starostwa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w Grodzisku (60.000 zł, tyle samo ma dołożyć starostwo). Wójt jednogłośnie uzyskał absolutorium.


          - Dziękuję za zaufanie. W miarę zdrowia będę starał się wykonywać wszystkie zaplanowane zadania. A jeśli będą jakieś uwagi czy pretensje do mojej pracy, proszę przychodzić i mówić o tym. Nic nie będziemy ukrywać - mówił wójt Antoni Tymiński.
          Dożwirowania

          Rozstrzygnięto przetarg na dożwirowanie dróg w ramach funduszu sołeckiego. Dożwirowanie będzie kosztować ok. 32.000 zł. Termin realizacji - czerwiec.
          - Jeśli okaże się, że przywieziono zbyt małą ilość żwiru lub nieodpowiedni, proszę to do mnie zgłaszać. Harmonogram prac będzie opracowany, a sołtysi powiadomieni - mówił wójt.
          Melioracje

          W ubiegłym roku rolnicy z gminy Grodzisk złożyli do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wnioski o wykonanie melioracji. Dotyczy to odpływów Kukawki i Pełchówki. Liczba wniosków: Kosianka Boruty - 12, Kosianka Trojanówka - 14, Kosianka Leśna - 7, Kosianka Stara - 9, Porzeziny - 15, Grodzisk - 27, Krynki Sobole - 20, Makarki - 7, Kamianki - 14, Morze - 1. Zadeklarowany we wnioskach obszar uzyskał wymagane minimum - 75% powierzchni przeznaczonej do melioracji.
          Parking, przedszkole, świetlice

          W tym roku gmina chce zbudować parking przy placu zabaw w Grodzisku. To projekt połączony z zagospodarowaniem okolicznego terenu. Wartość projektu - 319.939 zł, w tym dofinansowanie - 207.000 zł. Od 1 września rusza przedszkole w Grodzisku. Gmina dostała na to 705.518 zł. Tak, jak w poprzednim roku - będą kontynuowane prace remontowe w świetlicach w: Jaszczołtach, Krynkach Sobolach i Siemionach. Gmina dostała na to dofinansowanie - ok. 486.000 zł, a remonty pochłoną łącznie ok. 757.000 zł.
          Droga wojewódzka

          Wójt Tymiński: - Odbyły się konsultacje społeczne odnośnie planowanego remontu drogi wojewódzkiej. U nas frekwencja była najwyższa, bo zebrania były też w innych miejscowościach. W czerwcu mają być kolejne spotkania, gdyż temat zjazdów i podjazdów na posesje trzeba dopatrzeć. Z naszej strony poszło pismo do wojewódzkiego zarządu dróg, aby uwzględniono montaż dodatkowych rur, co okaże się pomocne w przypadku budowy wodociągu dla kolonistów.
          Oświetlenie

          Na koniec sesji jeden z sołtysów poruszył sprawę oświetlenia ulicznego: - O 22.00 ludzie idą spać, a światło dopiero się zapala. Może całkiem je wyłączyć i będzie oszczędność?
          W tej sprawie od kilku miesięcy nie ma w radzie jednomyślności. Tak było i teraz. A najgorsze jest to, jak tłumaczono sołtysom, że energetycy chcą opłatę za dodatkowe przestawianie godzin świecenia. Tak więc w najbliższym okresie czas włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego pewnie nie zmieni się.


          Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. CK

        

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

reklama

ślubna
scena

reklama

patronat

reklama

Do góry strony