reklama

Aktualności - Grodzisk
02 czerwca 2016 21:38

Absolutorium jednogłośne - Świetlice do kontroli

W gminie Grodzisk, na przełomie ostatnich lat, przy udziale pieniędzy unijnych zostało wyremontowanych kilka świetlic. Jednak samorząd nie jest w pełni zadowolony z obecnego stanu części tych budynków. Na ostatniej sesji rady gminy Grodzisk, 25 maja, wójt Antoni Tymiński poruszył ten temat.

- Mam w kwestii świetlic mieszane uczucia. Dlatego muszę powiedzieć, że będą kontrole. Muszą być osoby odpowiedzialne, nadzorujące. Bo jest różnie. Owszem, w części jest utrzymywana czystość, ale zdarzają się świetlice, w których można byłoby lepiej utrzymywać porządek. Dochodzi nawet do niszczenia mienia. Trzeba tego pilnować. Szkoda włożonego w te świetlice trudu, pracy i pieniędzy – mówił wójt.

Szamba

Kolejna sprawa z sesji, też związana z kontrolami, dotyczy szamb. Otóż Najwyższa Izba Kontroli nakazała inwentaryzację szamb. Będzie to robione w poszczególnych wsiach, prawdopodobnie poza Grodziskiem i Mierzynówką, bo w tych miejscowościach funkcjonuje kanalizacja. Pracownicy gminy sprawdzą – czy jest szambo, jakie i czy gospodarz go używa.

Łatanie dziur

Wójt: - Co do napraw bieżących, na ile się dało naprawiliśmy tzw. destruktem drogę Kosianka Trojanówka – Kosianka Boruty. Jeśli chodzi o łatanie dziur na drogach powiatowych, to jestem w stałym kontakcie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach. Dwie grupy pracowników PZD cały czas uzupełniają ubytki w asfaltach, jest już masa asfaltowa na gorąco, wkrótce będą naprawy w naszej gminie. Mieszkańcy informują nas o zarośniętych poboczach. Koszenie poboczy też będzie, ale proszę o cierpliwość. Ostatnia sprawa – zaproponowaliśmy 50 tysięcy zł na dożwirowanie naszych dróg, w najbardziej newralgicznych miejscach. Jest już po przetargu na to dożwirowanie, wkrótce prace powinny ruszyć, bo pogoda sprzyja.

Azbest

Gmina rozstrzygnęła przetarg na odbiór azbestu. Wpłynęło 8 ofert. Dotacja to 31.808 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Wykorzystanie tej kwoty będzie rozdzielone na ten i przyszły rok. Z dachów 50 gospodarstw zniknie ok. 143 ton eternitu.

Absolutorium

Wójt Tymiński bez problemu otrzymał od rady absolutorium. Głosowali za tym wszyscy radni. Rada przyjęła też, jednogłośnie, sprawozdanie finansowe oraz z wykonania budżetu za 2015 r. Jednomyślności nie było zaś przy uchwalaniu programu opieki nad zwierzętami, gdzie dwóch radnych zagłosowało przeciw.

Zmiany w budżecie

Przy zmianach w budżecie radni i sołtysi dowiedzieli o wpływach i przesunięciach finansowych, m.in. o wpływie ok. 12.300 zł z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w ramach programu „Lasy czyste i niebo przejrzyste”, przesunięciu ponad 82 tys. zł na drogi gminne, 60 tys. zł na przebudowę i ocieplenie budynku urzędu gminy, ponad 16 tys. zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, wymaganego jako jeden z załączników dokumentacji składanej o dofinansowania.

Kruszywo koło Czarnej Wielkiej

Radni zgodzili się na przystąpienie do zmian w studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy, w związku z wnioskiem mieszkańca gminy Grodzisk, który otwiera kopalnię kruszywa koło Czarnej Wielkiej. Badania geologiczne potwierdziły złoża piasku, z niewielka ilością żwiru, którzy może być wykorzystywany m.in. w budownictwie i drogownictwie. Niedaleko znajduje się stanowisko archeologiczne, które właściciel kopalni będzie musiał zabezpieczyć.

Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. CK

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

patronat

reklama

ślubna
scena

reklama

patronat

reklama

Do góry strony