reklama

Aktualności - Grodzisk
06 stycznia 2017 23:03

Potrzebne 5 milionów

20 grudnia ostatni raz w 2016 r. spotkali się radni gminy Grodzisk. Obrady zdominował budżet na 2017 r.

Drogi

Wójt Tymiński: - Czekamy na rozstrzygnięcie ofert dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej Ostrożany – Ciechanowiec. Jest to dla nas o tyle ważne, bo chcemy przy okazji tej budowy zlikwidować znajdujące się w naszej gminie wyrobiska. W zakresie dróg powiatowych, czekamy na odpowiedź ze starostwa na nasze wnioski, przede wszystkim w sprawie ulicy 1 Maja w Grodzisku, by obiecane pieniądze na projekt zostały przeznaczone na tę ulicę. Z zadań powiatowych satysfakcjonujące jest to, że do realizacji wejdzie droga Pobikry – Krynki Jarki, ale to już będzie robione przez starostwo w Wysokiem Mazowieckiem. Przy okazji dziękuję mieszkańcom, którzy starali się i pisali pisma w sprawie tej drogi. Cały czas rozmawiamy też w sprawie poprawy stanu drogi powiatowej do Korycin, jako dojazdu od strony północnej, ale nie wiem czy będą tego efekty. Oddzielna kwestia to odśnieżanie i posypywanie śliskich dróg. Na drogach powiatowych efekt jest, ale po pewnym czasie. Nasze służby, sypiąc w Grodzisku drogi gminne, sypią też powiatowe. Apeluję o rozsądek na drogach, bo nie jesteśmy w stanie posypać wszystkich dróg.

Solary

Samorząd stara się o dotację do zakupu i montażu instalacji solarnych dla mieszkańców. Wpłynęło 227 deklaracji. 3 osoby zrezygnowały po wizycie projektanta. Kolejny etap to kwalifikacja gospodarstw do projektu i stworzenie listy rezerwowej, na następny podobny projekt.

Budżet 2017

Rada przegłosowała budżet na 2017 r. Dochody planuje się na 13,09 mln zł, wydatki na 12,4 mln zł. Wydatki bieżące – 12,1 mln zł, inwestycyjne ok. 288 tys. zł.

Radny Romaniuk: - Czy gmina nie może już brać kredytów?

Skarbnik, Grażyna Sajewicz: - Możemy. Ale na dziś nie planujemy tego. W 2017 r. mamy ponad 600 tysięcy do spłaty kredytów, w następnych latach kwoty te będą niższe.

Wójt Tymiński: - Od kilku lat nasz budżet systematycznie zmniejsza się. Dlatego małą alternatywą na coraz niższe dochody jest sprzedaż działek gminnych, przede wszystkim tam, gdzie były scalenia, ale za to nie będzie dużo pieniędzy. Spada nam też czynsz z tytułu mleczarni. Teraz są tylko dwa takie punkty. Z podatku rolnego będziemy mieli około 40 tysięcy zł miej, w wyniku drobnych zmian dotyczących stawki tego dochodu. Niższa jest też subwencja oświatowa. No i nie wszyscy mieszkańcy systematycznie płacą za odbiór śmieci oraz podatki. Zaległości są spore, liczone w tysiącach złotych. Na poprzedniej sesji mówiłem, że skierujemy sprawy do komornika i tak już stało się. Wzrastają wydatki na utrzymanie świetlic. Pozytywem powinien być wyższy dochód od osób fizycznych, o ponad 200 tys. zł, a więc więcej nas pracuje. 430 tysięcy zł przeznaczamy na drogi, w tym ok. 150 tysięcy zł na ich bieżące utrzymanie. Liczymy w tym zakresie na oszczędności z przetargów. Kredytu nie planujemy, chyba że nadarzy się okazja do uzyskania dofinansowania na jakąś dużą inwestycję, np. drogową. Chcemy nieco zmodernizować gminne boisko w Grodzisku. Przydałoby się na nasze potrzeby z 5 mln zł. Chyba wszystko poszłoby z tej sumy na drogi.

Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. CK

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony