reklama

Aktualności - Grodzisk
07 kwietnia 2017 23:27

Grodzisk pomaga powiatowi

Głównym punktem sesji Rady Gminy Grodzisk 29 marca było podjęcie uchwały dotyczącej zmian w oświacie. Uchwalono plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także granice ich obwodów na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 roku.

Wjazd i zjazd

Radni zajęli stanowisko w sprawie węzła komunikacyjnego Dziadkowice. Chcą, aby w projekcie nowej drogi S19 węzeł komunikacyjny, czyli wjazd i zjazd był koło Dziadkowic. Byłaby to najmniejsza odległość od Grodziska, ok. 10 km. Według radnych wpłynęłoby to m.in. na: poprawę warunków komunikacyjnych i transportowych, wzrost atrakcyjności gospodarczej regionu, stworzenie warunków do rozwoju turystyki.

Dużo dróg powiatowych – za mało pieniędzy

Udzielono pomocy finansowej powiatowi siemiatyckiemu w wysokości 149.000 zł na przebudowę ul. 1 Maja w Grodzisku. I choć były zdania przeciwne, ponieważ to droga powiatowa, a koszt jej naprawy wyniesie 219.000 zł, to jednak ostatecznie, po przegłosowaniu, gmina pokryje większość kosztów. Na nic się zdały prośby do obecnych na sesji: starosty, wicestarosty i dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, aby koszty rozłożyć równomiernie.

Do obecnych gości były pytania o naprawę dróg w wielu miejscowościach gminy, m.in. koło Małyszczyna, drogi Kosianka – Pobikry, Makarki – Aleksandrowo. Starosta tłumaczył się tym, że powiat ma bardzo dużo dróg (650 km) i nie na wszystkie naprawy wystarczy pieniędzy. Dyrektor PZD dodawał, że zna stan wszystkich ciągów komunikacyjnych należących do powiatu i będą one naprawiane, „gdy będą wolne moce przerobowe”.

Nos dla tabakiery czy tabakiera dla nosa ?

Zenon Boguszewski pytał starostów o poprawę warunków obsługi klientów w wydziale komunikacji:

- Czy musi być tak, że do wydziału trzeba przyjść z tablicą rejestracyjną, aby nakleić na nią znaczek? Idąc tym tropem, to i z przednią szybą trzeba zgłaszać się do urzędników? W innych miejscowościach to pracownik wychodzi na zewnątrz i przy samochodzie nakleja nalepkę.

Radni odrzucili propozycję radnego Romaniuka, który postulował, aby sumę 80.000 zł zabezpieczoną na remont dachu budynku gminy przeznaczyć na poprawę stanu dróg.

Wójt Antoni Tymiński zapowiedział, że jest propozycja wybudowania nowego posterunku policji w Grodzisku. Już jest na to przeznaczona działka obok budynku gminy. Zapewnił także, że z miejscami w przedszkolu nie ma problemu. Nawet, gdyby była większa liczba dzieci.

Przed sesją dzielnicowy Piotr Iwaniuk zwrócił się z prośbą do zebranych, aby bardziej pilnowali swoich dzieci, zwłaszcza jeśli chodzi o gry komputerowe. Przypomniał również o krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa i zaapelował o zgłaszanie policji ewentualnych niebezpiecznych zdarzeń.

Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. JP

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony