reklama

Informacje prasowe
26 listopada 2015 11:09

Konkursy, patronat

I. Konkursy, quizy

W konkursach, quizach i innych tego typu przedsięwzięciach, organizowanych przez redakcję Kuriera Podlaskiego - Głosu Siemiatycz, nie mogą uczestniczyć obecni i byli pracownicy redakcji, jej obecni i byli współpracownicy oraz ich rodziny.

Osoby biorące udział w konkursach, quizach i innych tego typu przedsięwzięciach, organizowanych przez redakcję Kuriera Podlaskiego - Głosu Siemiatycz, wyrażają zgodę na publikację ich imion, nazwisk i miejscowości zamieszkania.

 

II. Zasady patronatu medialnego

 

I stopień patronatu

- obsługa informacyjna imprezy tzn. jej zapowiedź w wydaniu papierowym lub też i internetowym,
- relacja z imprezy w tygodniku, w wydaniu papierowym lub też i w internetowym, umieszczenie informacji na temat organizatora w tygodniku.

 

II stopień patronatu

 • obejmuje to co pierwszy stopień patronatu,
 • obecność reportera na imprezie i przygotowanie relacji,
 • rozdanie określonej liczby zaproszeń lub biletów na imprezę przekazanych przez organizatora imprezy,
 • zamieszczenie informacji o sponsorach imprezy.

III stopień patronatu

 • obejmuje to co w pierwszym i drugim stopniu patronatu,
 • wyprodukowanie reklamy i gadżetów promującego imprezę,
 • możliwość zorganizowania konkursu dla czytelników z nagrodami od organizatora,
 • przekazanie przez redakcję nagród - gadżetów do konkursów przeprowadzonych w czasie imprezy.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru stopnia patronatu.

 

Zobowiązania ze strony partnera w zależności od przyjętego stopnia patronatu:

 • opublikowanie logo tygodnika w materiałach drukowanych (np. zaproszenia, plakaty, ulotki, afisze, bilety, program),
 • wydelegowanie osoby do kontaktu z przedstawicielem naszej redakcji,
 • odebranie banera z logo tygodnika i zawieszenie go w widocznym miejscu podczas trwania imprezy,
 • w przypadku współpracy z mediami (prasa, radio, telewizja) prezentacji logo tygodnika - w miarę możliwości - w publikacjach i programach o imprezie,
 • w przypadku imprez o charakterze komercyjnym (np. biletowany koncert) - przekazanie co najmniej pięciu biletów do rozdania w konkursach organizowanych w tygodniku oraz bezpłatny wstęp dla dziennikarzy tygodnika,
 • pierwszeństwa w publikacji szczegółów związanych z imprezą,
 • informowanie przez konferansjera widowni, uczestników imprezy o patronacie medialnym tygodnika w czasie jej trwania,
 • umożliwienie nieodpłatnego ustawienia stoiska promocyjnego tygodnika (namiotu) w czasie imprez plenerowych,

Uwagi techniczne

 1. Po omówieniu szczegółów współpracy, organizator zobowiązuje się dostarczyć redakcji materiały informacyjne dotyczące imprezy. Mogą to być ulotki, plakaty, itp. (wówczas redakcja przygotuje informacje we własnym zakresie), ale preferujemy gotowe materiały przygotowane w postaci plików komputerowych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych materiałów.
 2. Szczegóły współpracy i patronatu są omawiane w każdym przypadku indywidualnie - w zależności od charakteru imprezy, organizatora, grupy docelowej, itp. Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolnej współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych ani finansowych.

Tygodnik nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o imprezach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy.

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony