reklama

Aktualności - Mielnik
09 kwietnia 2017 00:01

Drogi się sypią, przepusty pozapychane

Droga powiatowa Adamowo-Mielnik miejscami przypomina asfaltową żwirówkę. Swego czasu miała najskrupulatniej policzone dziury. Sukcesywnie łatane trzeba przyznać, ale to najczęściej wymieniana droga na terenie gminy Mielnik, której należy się remont.

Na ostatniej sesji rady gminy Mielnik radny Lucjan Kożuchowski zaproponował opracowanie wspólnego planu remontów dróg. Zarówno gminnych, jak i powiatowych:

- Opracujmy wspólnie z sołtysami system ważności dróg, takiej kolejności, w której trzeba remontować drogi. Określmy, która najbardziej zniszczona. Ja wiem, że każdemu będzie zależało, by to było u niego, ale postarajmy się zrobić taki plan remontów.

Pomysł poparł wójt Eugeniusz Wichowski:

- W kółko obrywam za nieswoje dziury – mówił. – Już kiedyś miałem wyliczone dziury na drodze powiatowej, przez Mętną z Adamowa do Mielnika. Nic się nie zmieniło. Powiat jakoś nie chce widzieć, że gmina Mielnik należy do powiatu. Zarówno ja, jak i radna powiatowa Irena Wysocka, dokuczamy z tymi drogami powiatowi, zarządowi, dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg.

Radna Wysocka potwierdziła:

- I na sesjach, i na komisjach, nawet poza radą, informuję starostów jaki jest stan dróg na terenie naszej gminy. Jest niestety taka sytuacja, że drogi robią się po stronie zachodniej, nie wschodniej.

- Wiem, że na temat dróg i dziur możemy mówić do wieczora, przy okazji temat i dróg gminnych poruszać. Powiem tak - do tej pory lało, bez sensu było nawet żwirowania robić. Teraz jest trochę słońca, dziś wiem, że trochę drogi powiatowe właśnie w Mętnej łatają. Urząd marszałkowski napisał do nas pismo, byśmy trasy Green Velo przejrzeli i poprawili. A trzeba je na pewno poprawić, dołki zasypać, że pan dyrektor GZK ma zamiar zakupić pług do ciągnika, niektóre niewielkie doły będziemy w stanie sami załatwić. Drogi są jakie są, przepusty są pozapychane. Zgłaszajcie to do nas. Czasami się męczymy z tymi zgłoszeniami i proszę wybaczyć jak popełniamy niestosowne wypowiedzi, ale też jesteśmy ludźmi – przepraszał Wichowski.

W sprawie przepustów głos zabrał radny Leoniuk: – Przepusty w Mętnej są tak zapchane, że mają z 10 cm średnicy. Z powiatu jak przyjadą, to tylko taką dziurkę zrobią.

- Często są zamurowane – dodał sołtys Mętnej Wiesław Piotrowski. - Przy przystanku sam łomem wykuwałem, tam i dno jest zalane betonem.

 

Radni uchwalili zmiany w budżecie, w którym między innymi po raz kolejny zwiększają pulę na remonty dróg gminnych - na przebudowę ulic Widokowej i Zaszkolnej w Mielniku – 432.000 zł i na budowę deptaka na przedłużeniu ulicy Królewskiej (zwiększenie zakresu robót) – 80.000 zł. Poza tym przyznali dodatkowe pieniądze na budowę zadaszenia budynku zaplecza sportowego na stadionie w Mielniku - 17.000 zł (wysokości wpłaconego odszkodowania); na projekt „Zielone technologie w gospodarstwach domowych – montaż kolektorów słonecznych” (opracowanie programu) – 11.500 zł; na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 17.220 zł; na montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach gminnych – 30.000 zł. Zwiększyli też dotację na ochronę dóbr kultury i prace konserwatorsko-remontowe o 40.000 zł i pulę na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o środki niewykorzystane w 2016 r. – 4.290 zł.

Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. AK

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony