reklama

Aktualności - Milejczyce
05 stycznia 2011 22:26

Pierwsze sprawozdania i wybory sołtysów

Radni gminy Milejczyce spotkali się na sesji 29 grudnia. Obrady były spokojne, radni byli prawie jednogłośni, niektórzy tylko wstrzymywali się od oddania swego głosu. Po raz pierwszy też nowa wójt zdała sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami.


          22 grudnia Grażyna Jaszczuk podpisała aneks do umowy zawartej z PKS Siemiatycze na dowóz dzieci do szkoły, w związku ze wzrostem podatku VAT z 6 na 7 %. Gmina kupuje bilety miesięczne dla uczniów. Za grudzień na bilety autobusowe dla 54 uczniów urząd gminy zapłacił 6.212,56 zł. Utrzymany na bieżący rok został limit 300 kilometrów do wykorzystania w miesiącu. Wyjaśniła też radnemu Sołyszce, o co chodzi z tym limitem:
          - W ramach kwoty, którą płacimy za bilety dzieci mamy do wykorzystania 300 km przejazdów, które wykorzystujemy na wycieczki, wyjazdy sportowe i inne. Państwo radni też mogą ten limit wykorzystać, np., kiedy byśmy chcieli zrobić sesję wyjazdową i objechać wszystkie wsie. Limit nie przepada, jeśli go nie wykorzystamy, przechodzi na następny miesiąc.

          17 grudnia wójt gminy podpisała umowę w Urzędzie Marszałkowskim o przyznanie pomocy z funduszy unijnych na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Pokaniewie”. Całkowity koszt inwestycji to 616.005,68 zł, uzyskana pomoc to kwota 378.692 zł, tj. 75% wydatków kwalifikowanych, wkład gminy wyniesie 237.313,68 zł.
          Na temat świetlicy w Pokaniewie dyskusja rozgorzała w czasie wolnych wniosków. Radni pytali czy prawdą jest, że w świetlicy nie będzie światła, zgłaszali niejasności w sprawie rozbiórki istniejącego budynku, wywozu gruzu:
          - Jest wiele niejasności, ani plac nie jest ogrodzony, gruz nie wiadomo gdzie wywożony, żadnej tablicy z informacją ani kontaktem do inwestora. No i kto robił dokumentację, kto ją nadzorował czy zatwierdzał, skoro nie przewidziano w świetlicy oświetlenia?

          Wójt Jaszczuk potwierdziła, że „wychodzi wiele niespodzianek”, ale zadeklarowała, że światło na pewno będzie, a inne kwestie ma wyjaśniać podległy jej pracownik Leon Aleksiejuk, który też za tego typu sprawy w gminie odpowiada.
          28 grudnia również podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, realizowanego przez stowarzyszenie „LGD Tygiel Doliny Bugu” na remont świetlicy w Milejczycach. Koszt remontu to 288.539,37 zł, z czego gmina dostała 177.380 zł, wkład gminy to 111.159,37zł.
          Wśród innych spraw, o których mówiła wójt Jaszczuk znalazła się sprzedaż budynku poczty za kwotę 200.000 zł, zakup dekoracji świątecznych, które za zgodą zakładu energetycznego zamontowano na okres świąt na słupach na ulicy 3 Maja. Świetlne dekoracje kosztowały 4.758 zł plus usługa za robociznę i wynajem podnośnika:
          Wynagrodzenie wójtowej

          Na ostatnim posiedzeniu (29 grudnia) radni gminy Milejczyce jednogłośnie przyjęli uchwałę regulującą wynagrodzenie nowego wójta gminy. Ustalili, że Grażyna Jaszczuk otrzymywała będzie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.000 zł, plus dodatek funkcyjny w wysokości 1.000 zł i dodatek specjalny (w wysokości 30 proc. łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego co daje kwotę 1.800 zł).
          Wybory sołtysów

          Radni gminy Milejczyce zarządzili przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w dniach od 17 do 31 stycznia. Gmina Milejczyce liczy 20 sołectw. Wójt gminy, w porozumieniu z obecnymi sołtysami, ustali terminarz zebrań wiejskich związanych z wyborami. Informacje o dokładnych datach i miejscach zebrań w poszczególnych sołectwach przekażą mieszkańcom sołtysi. Informacja dostępna będzie również w urzędzie gminy.
          Sołtysi w niektórych gminach traktowani są jak poborcy podatkowi, ale to nie jedyne zadanie sołtysa. Razem z radą sołecką tworzą najniższy szczebel samorządu. Warto przyjść na zebranie, czynnie w nim uczestniczyć, wybrać odpowiedzialnego przedstawiciela do reprezentowania interesów wsi w gminie czy powiecie.
          Zmiany kadrowe

          Od 13 grudnia ubiegłego roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Milejczycach pełni Aleksandra Charyton. Dyrektorem będzie do 31 sierpnia b.r.
          - W tym czasie ogłosimy konkurs na dyrektora i pani Ala będzie mogła w nim startować
– mówi Grażyna Jaszczuk, była dyrektor, obecnie wójt gminy Milejczyce. – Ale to nie wszystkie zmiany kadrowe, jakie planuję.
          28 grudnia ze stanowiska odwołana została Maria Cieślik, do tej pory pełniąca obowiązki wicewójta i jak zapowiada obecna wójt, innego zastępcy nie będzie powoływała.

          Anna Kondraciuk, tygodnik Głos Siemiatycz, fot. AK

          Sołtysi z gminy Milejczyce podczas sesji

        

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony