reklama

Aktualności - Milejczyce
25 listopada 2011 20:56

Milejczyce – Podatki ustalone

8 listopada podczas sesji rady gminy w Milejczycach radni zastanawiali się nad stawkami przyszłorocznych podatków. Projekt uchwały zawierał wyższe stawki niż tegoroczne, we wszystkich kategoriach.


          Przed głosowaniem wójt Grażyna Jaszczuk powiedziała: - Proszę radnych o wyrozumiałość, bo z tego, co państwo uchwalicie, będziemy żyć. Czy mamy się rozwijać, czy stać w miejscu.
          Za przyjęciem nowych stawek było 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
          Najważniejsze stawki podatków od nieruchomości na 2012 r.: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m kw. - 0,82 zł (było 0,65 zł), pod jeziorami i zajętych na zbiorniki wodne - 4,00 zł (w 2010 r. było 3,90 zł), od budynków mieszkalnych od 1 m kw. części użytkowej - 0,67 zł (było 0,60 zł), od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 20 zł (w 2010 r. - 16 zł).
          Podatek rolny

          55 zł - taką cenę radni ustalili za kwintal żyta, co będzie podstawą do naliczania przyszłorocznego podatku rolnego. Stawka maksymalna, proponowana przez GUS, to 74,18 zł. Uzasadnienie radnych, aby stawkę obniżyć od maksymalnej wyjaśnia krótki dialog. Skarbnik Grażyna Mormol: - Czy aż tak mamy obniżyć tę stawkę? Mamy zaciągnięte kredyty, poza tym rada pewnie zdecyduje o wykonaniu jakichś inwestycji.
          Radny Zaręba: - Rolnicy też mają kredyty. Cisną nas z każdej strony. Jaka jest cena mleka? Rolnikowi chyba najciężej.
          Stawka za kwintal żyta obowiązująca w gminie Milejczyce w tym roku - 37,64 zł.
          Wykonawca doliczył 22 tysiące zł

          Radny Sołyszko: - Dlaczego tak wyszło z drogą rolniczą Nowosiółki - Rogacze. Dlaczego trzeba było zdjąć humus na tej drodze? Sygnalizowałem wcześniej, że remont tej drogi jest nieopłacalny (wystąpiły braki w dokumentacji projektowej dotyczące zdjęcia humusu - jednej z warstw i za to wykonawca doliczył 22.000 zł - przyp. red.).
          Wójt Grażyna Jaszczuk: - Wcześniej nie było zastrzeżeń ze strony urzędu marszałkowskiego. Trudno powiedzieć, dlaczego trzeba było zdjąć humus. Projekt remontu tej drogi powstał w 2009 r., a został zakwalifikowany rok później, dlatego dostaliśmy tylko 60.000 zł dofinansowania. Liczyliśmy na więcej. Obowiązywały nas krótkie terminy wykonania. Zastaliśmy projekt i kontynuowaliśmy go.
          Radny Zaręba: - Co z drogą na łąki koło drogi Milejczyce - Pokaniewo? Zostanie w takim stanie, czy będzie wyremontowana?
          Wójt Grażyna Jaszczuk: - Doszło do zniszczenia tej drogi przez ciężki samochód z drzewem. Zawiadomiliśmy o tym policję w Nurcu Stacji. Przyszło do nas pismo o odmowie wszczęcia postępowania. Złożyliśmy odwołanie. Straty oszacowaliśmy na ponad 11.000 zł.
          Czy urząd funkcjonował normalnie?

          Jedno z pytań radnego Oniśkiewicza było tajemnicze.
          Radny Oniśkiewicz: - Czy we wrześniu było zachwiane funkcjonowanie urzędu gminy? I na co zostaną przeznaczone pieniądze za sprzedaż autobusu?
          Wójt Grażyna Jaszczuk: - To państwo zdecydujecie o tym, na co przeznaczymy pieniądze za sprzedaż autobusu. A jeśli chodzi o funkcjonowanie urzędu gminy, to proszę o konkrety.
          Radny Oniśkiewicz: - A samochód vento? Nie był potrzebny? Faktura za wrzesień to nie 1.000 zł, ale 215 zł. Da się zaoszczędzić na paliwie?
          Wójt Grażyna Jaszczuk: - Być może we wrześniu było za to więcej delegacji, poza tym samochód stał w naprawie. Odpowiadając zaś na pytanie - urząd funkcjonował normalnie.

          Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. CK

        

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony