reklama

Aktualności - Milejczyce
12 lipca 2012 18:15

Milejczyce - Warunkowe absolutorium

Dyskusje oraz głosowanie nad wykonaniem ubiegłorocznego budżetu oraz udzieleniem absolutorium dla wójta okazały się na najciekawszymi punktami ostatniej sesji rady gminy Milejczyce, 26 czerwca. Wykonanie przez wójta budżetu było jednak najpierw przedmiotem obrad komisji rewizyjnej.


          Komisja przeanalizowała gminne dochody i wydatki w 2011 r. oraz wykonane zadania inwestycyjne, a te ostatnie to: modernizacja drogi rolniczej Nowosiółki – Rogacze, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa świetlicy w Pokaniewie, remont świetlicy w Milejczycach, wykonanie dokumentacji na przebudowę stacji uzdatniania wody. Zdaniem komisji rewizyjnej – zaszły podstawy do wyrażenia opinii pozytywnej o realizacji tego budżetu, ale warunkowego.
          - Komisja zwraca uwagę na ciągle przedłużające się terminy finalizowania rozliczenia świetlic wiejskich. Podkreślamy, że fakt braku gospodarności przy realizacji zadań oświatowych – przyznawanie nieuzasadnionych dodatków do wynagrodzeń nauczycieli oraz braku etycznego postępowania poprzez pracę wójta gminy w podległej jednostce organizacyjnej. Nieuzasadnionym wydaje się również wydatkowanie środków publicznych na prowadzenie niezasadnych spraw sądowych – mówiła radna Elżbieta Blakicka, przewodnicząca komisji rewizyjnej.
          Regionalna izba obrachunkowa wydała o budżecie opinię pozytywną. Na podstawie tych obu opinii komisja rewizyjna zawnioskowała do rady o udzielenie wójtowi absolutorium. Wynik głosowania nad absolutorium – 10 radnych za, 5 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.
          - Przyznam, że to dla mnie bardzo ważne, bo zobowiązaliśmy się wobec naszych wyborców pracować tak, jak potrafimy najlepiej. Nasz budżet jest wymagający, podejmujemy decyzje na granicy ryzyka. Dziękuję za poparcie. Podziękowania należą się także pani sekretarz, pani skarbnik i wszystkim pracownikom urzędu gminy – powiedziała po głosowaniu wójt Grażyna Jaszczuk.

          Nowa komisja rady gminy

          Czterech radnych gminy Milejczyce: Mikołaj Sołyszko, Witold Zaremba, Elżbieta Niewiarowska i Wiaczesław Sobieszuk złożyli wniosek, odczytany na ostatniej sesji rady w Milejczycach, 26 czerwca, o powołanie nowej komisji działającej przy radzie. Zgodnie z wnioskiem nazwa komisji byłaby następująca - „oświaty, kultury, mienia i porządku publicznego”. Komisja miałaby czuwać nad prawidłową realizacją subwencji oświatowej i dotacji budżetowej nad biblioteką i kulturą oraz sprzedażą mienia gminy.
          Byłaby to trzecia komisja działająca przy radzie obok rewizyjnej (tworzą ją radni: Blakicka, Oniśkiewicz, Koczuk) i do spraw budżetu i rozwoju gospodarczego (radni: Smorczewska, Pawluczuk, Tynkiewicz, Daniluk, Ostapczuk). Razem daje to liczbę ośmiu radnych. Siedmiu nie pracuje w żadnej komisji, ale swoje funkcje mają radni Fiłoc (przewodniczący rady) i Zalewski (wiceprzewodniczący). Za posiedzenie komisji, tak jak za sesje, radni też biorą pieniądze.
          Obecni na sesji zdania mieli podzielone.
          Wójt Grażyna Jaszczuk: - Nie widzę potrzeby tworzenia nowej komisji w przypadku tak małej i biednej gminy.
          Radna Smorczewska: - Myślę, że trzeba dać możliwość radnym, aby zainteresowali się tym, co dzieje się w gminie. Ale nie pod taką nazwą. Również zakres pracy komisji trzeba dopracować.
          Za utworzeniem nowej komisji byli wszyscy radni. Ostatecznie ustalono też, że należeć do niej będą ci, którzy nie pracują w żadnej z komisji, stąd będzie ona pięcioosobowa, oprócz przewodniczącego rady i jego zastępcy. No i nie ma jeszcze ostatecznej nazwy tej komisji. Poza tym – szykuje się kolejny wydatek.

          Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. CK

        

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony