reklama

Aktualności - Milejczyce
15 listopada 2012 01:20

Milejczyce - Połączenie sołectw

Kolejne sołectwa z gminy Milejczyce zdecydowały połączyć siły. We wrześniu zrobiły to sołectwa Lubiejki i Wałki, tym razem z wnioskiem o połączenie wystąpiły Gołubowszczyzna i Borowiki – obie wsie będą teraz tworzyły jedno sołectwo Borowiki.


          19 października odbyło się zebranie wiejskie, na którym zdecydowano o przyłączeniu Gołubowszczyzny. Dotąd wieś ta nie miała ani sołtysa ani rady sołeckiej i przez to sołectwo nie miało na przykład możliwości skorzystania z obecnego już w gminie Milejczyce funduszu sołeckiego.

          Na ostatniej sesji rady gminy radni jednogłośnie przychylili się do wniosku mieszkańców.

          Radni nie wygasili mandatu

          Piotr Tynkiewicz nadal pozostaje radnym gminy Milejczyce. Głosowanie 29 października nie przyniosło rozstrzygnięcia: 3 radnych głosowało za wygaszeniem mandatu, 5 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Tym samym sprawę rozstrzygnie wojewoda.

 

          Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony