reklama

Aktualności - Milejczyce
06 kwietnia 2013 12:52

Milejczyce - Perypetie z chodnikiem

Jednym z punktów ostatniej sesji rady gminy Milejczyce, 28 marca, było zajęcie przez radę stanowiska w sprawie ewentualnego przyznania dotacji Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na przebudowę chodnika wzdłuż ulicy 3 Maja w Milejczycach.

Chodnikiem administruje właśnie wojewódzki zarząd dróg. Stan płyt jest kiepski - tworzą się kałuże, nierówności, dziury. Od lat nikt nic z tym chodnikiem nie robił. Wojewódzki zarząd dróg chce, aby samorząd Milejczyc dofinansował przebudowę w połowie.

Wójt Grażyna Jaszczuk: - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich przysłał do nas pismo, w którym prosi radę o uchwałę stwierdzającą udzielnie dotacji na tę przebudowę. Chce też otrzymać kopię budżetu, jako załącznik do ewentualnej umowy, gdzie będą zabezpieczone środki jako wkład własny. Koszt przebudowy chodnika to około 100 tysięcy zł. Musielibyśmy więc dołożyć ok. 50 tysięcy zł. Przypomnę, że wniosek w sprawie przebudowy powstał podczas spotkania sołeckiego w Milejczycach.

Sołectwo Milejczyce zobligowało się do tego, że dołoży do budowy chodnika z funduszu sołeckiego. Jednak pieniądze z tego funduszu nie mogą być wykorzystywane przy budowie czy remoncie mienia nie gminnego. Dlatego trzeba byłoby dać pieniądze bezpośrednio z budżetu, chociaż niewykorzystany fundusz sołecki wraca na konto gminy (sołectwo Milejczyce chciało na chodnik dać z funduszu kilkanaście tys. zł).

Wójt Grażyna Jaszczuk: - Odcinek przeznaczony do remontu ma ok. 340 metrów, ciągnie się od posesji 84 do numeru 106. Remont jest możliwy w tym roku, ale zarząd dróg chce właśnie dofinansowania. Zgodnie z założeniami mieszkańców na spotkaniu sołeckim poprawiłaby się estetyka tego miejsca, jak również przebudowa miałaby wpływ na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Po wielu dyskusjach i głosowaniu wyszło, że rada nie dołoży się do chodnika. Wynik głosowania - 6 radnych za przyznaniem dotacji, 7 przeciw.

Prawdopodobieństwo tego, że zarząd dróg zrobi tę inwestycję samodzielnie jest znikome, więc chodnik nadal będzie rozwalony. Jak na decyzję radnych zareagują mieszkańcy Milejczyc?

Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz fot. CK

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

reklama

ślubna
scena

reklama

patronat

reklama

Do góry strony