reklama

Aktualności - Milejczyce
20 września 2013 10:24

Milejczyce - Wójt z prokuratorskimi zarzutami

Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim skierowała do siemiatyckiego sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi gminy Milejczyce. Zarzuty dotyczą realizacji gminnych inwestycji.

- Śledztwo dotyczące gminy Milejczyce prowadzone było od stycznia tego roku - mówi prokurator Adam Naumczuk z Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim. - Sprawa związana jest z niedopełnieniem obowiązków służbowych przez wójta gminy Milejczyce w trakcie realizacji dwóch projektów budowlanych. Budowy świetlicy w Pokaniewie i remontu świetlicy w Milejczycach. Miało to miejsce od kwietnia 2011 roku do listopada 2012 roku. Zarzuty pani wójt zostały przedstawione pod koniec sierpnia. Według naszej oceny w sposób nieuzasadniony odstąpiła od realizacji gotowych projektów budowlanych i zleciła wykonanie nowych, zamiennych projektów dla tych samych świetlic. Nie wystąpiła też z wnioskiem o zmianę decyzji pozwolenia na budowę i realizując dalej tą inwestycję nadzór budowlany w pewnym momencie stwierdził elementy samowoli budowlanej. Pani wójt podpisała umowę i dopuściła do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego osobę, która nie posiadała do tego stosownych uprawnień.

Artykuł 231. paragraf 1 Kodeksu Karnego brzmi: „Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. O tym, czy faktycznie doszło do złamania prawa zadecyduje sąd.

Marek Malinowski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony