reklama

Aktualności - Milejczyce
13 października 2013 14:14

Milejczyce - Koniec perypetii ze świetlicami?

Świetlice wiejskie w Milejczycach i Pokaniewie wreszcie można użytkować, pierwszą po ponad dwóch latach remontowania, z czego większość czasu pochłonęły procedury administracyjne, drugą po trzech. Na ostatniej sesji rady gminy Milejczyce, 30 września, wójt Grażyna Jaszczuk ustosunkowała się do tych remontów.

Mówiła: - Świetlica wiejska w Milejczycach po remoncie zmieniła swój wizerunek. Już nie musimy się wstydzić tego miejsca. Po wielu przejściach, niezależnych ode mnie, została przez Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach oddana do użytku. Myślę, że ta świetlica posłuży mieszkańcom przez wiele lat jako miejsce licznych spotkań, zabaw i inicjatyw społecznych.

Na remont świetlicy w Milejczycach gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2007 - 2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi". Umowa z urzędem marszałkowskim podpisana została 28 grudnia 2010 r. na kwotę 177.380 zł. Była aneksowana 7 razy. Z kolei na remont świetlicy w Pokaniewie przyznano 188.019 zł.

- Jakie były koleje losu tych świetlic? Otóż w maju 2012 r. zawiadomiono nadzór budowlany, że nowo wybudowana świetlica w Pokaniewie nie posiada aktualnego pozwolenia na budowę, a obiekt ten był użytkowany m.in. na wybory. Zaś remontowana świetlica w Milejczycach również nie posiada aktualnego pozwolenia na budowę, a inspektorem nadzoru budowlanego jest osoba nieposiadająca uprawnień budowlanych. 19 czerwca odbyła się pierwsza kontrola powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, 7 sierpnia ostatnia. 19 sierpnia inspektorat wydał decyzję i udzielił pozwolenia na użytkowanie. Pismem z 28 sierpnia na kilka dni przed uprawomocnieniem się tej decyzji odwołanie do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego składają kolejne osoby, uzasadniając że funkcjonowanie obiektu wpłynie niekorzystnie na nieruchomości sąsiednie - głośna muzyka uniemożliwi wypoczynek sąsiadom (...). 12 września wojewódzki inspektorat wydaje decyzję utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji. W tym samym dniu przedłożyłam pismo do urzędu marszałkowskiego o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. I tak to, wysoka rado, drogą bardzo trudną, możemy tu obradować (...).

Na zdjęciu świetlica w Milejczycach.

Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. CK

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony