reklama

Aktualności - Milejczyce
25 czerwca 2014 18:01

Milejczyce - Gmina straciła 20.700 zł

22 kwietnia wójt Gminy Milejczyce podpisała umowę w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku na realizację projektu pod nazwą „Siłownia zewnętrzna – szansa na aktywny tryb życia mieszkańców”. Dofinansowanie w kwocie 20.700 zł to 80% kosztów realizacji projektu, pozostała część to wkład własny gminy, w który wchodzą koszty transportu i montażu siłowni.

Projekt był omówiony na komisji. Jej członkowie głosowali za odrzuceniem realizacji tego zadania. W związku z powyższym do przewodniczącego rady gminy Milejczyce wpłynęły pisma, od rady rodziców, dyrektora szkoły, mieszkańców z 50 podpisami oraz koła emerytów, aby projekt jednak był realizowany. Mieszkańcom zależy na wykorzystaniu pozyskanych pieniędzy i zagospodarowaniu placu obok szkoły w Milejczycach. Taka inwestycja według mieszkańców to pierwszy krok do rozwoju gminy, aktywizujący jednocześnie lokalną społeczność.

Przewodniczący rady Adam Fiłoc podczas sesji 17 czerwca przeczytał wszystkie pisma, przedstawiające zdanie mieszkańców na temat projektu. Niestety nie przekonały one rady gminy.

- Temat siłowni poruszany był już dwukrotnie przez radę gminy w zeszłym roku. Rada gminy nie zaakceptowała tego projektu. Dlaczego pani wójt nadal realizowała ten projekt bez zgody rady - pytał radny Aleksander Oniśkiewicz.

- Projekt został dofinansowany ze środków unijnych, więc należy skorzystać z tej szansy i zrobić coś dla społeczeństwa. Takie jest moje zdanie – mówił przewodniczący Fiłoc.

- Opinia rady jest znana. Jesteśmy przeciwni tej siłowni. Moim zdaniem siłownia na wolnym powietrzu łączy się z używaniem sterydów, narkotyków – tłumaczył radny Sołyszko.

- Szanowni radni, będziecie pierwszą radą gminy, która oddaje pieniądze pozyskane z urzędu marszałkowskiego. Weźcie pod uwagę podpisy waszych wyborców. Nie może być tak, że dwóch radnych podejmuje decyzję w imieniu swoich wyborców. To właśnie wasi wyborcy podpisali się na petycjach w sprawie realizacji projektu siłowni. Nawet nie potraficie uzasadnić dlaczego nie chcecie, aby siłownia powstała. Nie macie żadnych konkretnych argumentów – mówiła wójt Grażyna Jaszczuk.

Komisja wniosła o skreślenie z uchwały budżetowej tego projektu. Wolą większości projekt siłowni został odrzucony.

- Z przykrością patrzę na to, co państwo robicie. Ale odpowiednio skomentują to nasi mieszkańcy i was ocenią. Jest mi bardzo przykro, że gminie jako beneficjentowi nie są potrzebne pieniądze. Nie rozumiem szanowni radni waszej postawy, waszego zachowania. Robicie wszystko wbrew gminie. Zamiast promować naszą gminę, ośmieszacie ją na zewnątrz. Brakuje mi słów, żeby to ocenić i nazwać – podsumowała Grażyna Jaszczuk.

Natalia Gontarz, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz fot. NG

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony