reklama

Aktualności - Milejczyce
14 kwietnia 2015 22:49

Gmina Milejczyce rezygnuje z udziału w projekcie

Wójt gminy Milejczyce poinformował radnych o rezygnacji z realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Milejczyce”:

- Zdecydowałem o wycofaniu się z tego projektu - mówił Jerzy Iwanowiec. - Stopień zaawansowania realizacji był na takim etapie, że nie dawał szans powodzenia. Nie miało sensu ciągnięcie tego dalej, projekt nie miał żadnej przyszłości i zakończyłby się fiaskiem. I w konsekwencji dotychczasowe działania sfinansowano z naszego budżetu.

Celem głównym projektu było tzw. przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców w gminie Milejczyce. Cel ten zrealizowany miał być poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami i oprogramowaniem. Dzięki temu 180 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i 8 jednostek podległych gminie (zespół szkół, Centrum Informacji Multimedialnej, punkt przedszkolny, gminna biblioteka, GOK, świetlice w Milejczycach i Pokaniewie, GOPS) miało uzyskać bezpłatny dostęp do szerokopasmowego internetu. Poza tym miały być zakupione niezbędnymi urządzenia i oprogramowanie pozwalające na korzystanie z tego bezpłatnego internetu.

Udział gminy w projekcie jest bezpłatny. Koszty w 85% miał pokryć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a w 15% budżet państwa. Z racji tej, że gmina zrezygnowała z realizacji, to poniesione koszty musi pokryć sama.

Radny Oniśkiewicz poprosił o przypomnienie kiedy zaczęła się realizacja projektu, jakie i na co koszty pochłonęła.

- Projekt realizowaliśmy od marca do końca maja ubiegłego roku – na gorąco odpowiedziała skarbnik, Grażyna Mormol. - Kosztowało ok. 50 tys. zł, rozmawialiśmy już o tym na komisjach.

Po przerwie uzupełniła informację, że 50 tys. zł poszło na koszty doradcze, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i przetargowej, na promocję projektu czyli ulotki, plakaty, koszty ogólne koordynatora i obsługę księgową.

Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski –Głos Siemiatycz, fot. AK

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

reklama

ślubna
scena

reklama

patronat

reklama

Do góry strony