reklama

Aktualności - Milejczyce
25 czerwca 2015 20:20

Sesja w Milejczycach

Dziesięć uchwał, bez interpelacji do wójta, sprawozdanie dyrektorki zespołu szkół i dyskusja o tym sprawozdaniu, stanowisko rady wobec budowy dróg krajowych to najistotniejsze punkty sesji rady gminy Milejczyce, 18 czerwca.

Stawka za wodę

Z ważniejszych uchwał - rada zgodziła się na podwyżkę za wodę. Metr sześcienny metra wody wzrośnie o 5 groszy - z 2,40 zł do 2,45 zł. Stawka opłaty abonamenckiej za przyłącze wodociągowe pozostaje bez zmian 3,66 zł. Są to kwoty brutto. Nowa stawka będzie obowiązywała od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r.

Za śmieci

Rada jednogłośnie przegłosowała stawki za odbiór odpadów komunalnych. Stawki nie wzrastają. Są naliczane od liczby osób w gospodarstwie domowym. Przy segregacji śmieci to 6 zł miesięcznie od osoby, za odpady zmieszane 12 zł od osoby.

Absolutorium

Wójt Jerzy Iwanowiec bez problemu otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Opinie regionalnej izby obrachunkowej oraz komisji rewizyjnej były pozytywne. Wszyscy radni byli za udzieleniem absolutorium.

Sprzeciw wobec planów drogowych

Stanowisko rady wobec dróg krajowych w województwie podlaskim odczytał przewodniczący Mikołaj Koczuk:

- Rada gminy Milejczyce wyraża swoje zaniepokojenie planami rządu RP mogącymi uniemożliwić, z powodu braku środków finansowych, budowę drogi krajowej nr 19 Kuźnica - Białystok - Rzeszów i drogi krajowej nr 66 Zambrów - Połowce. Województwo podlaskie jest jednym z biedniejszych regionów Unii Europejskiej. Powodom takiego stanu rzeczy jest w pierwszej kolejności brak odpowiedniej infrastruktury transportowej. Odpowiednie działania inwestycyjne w tym zakresie są niezbędne dla zahamowania dalszej degradacji regionu. Niestety, ostatnie lata obfitowały decyzjami, których konsekwencją była rezygnacja z budowy lub modernizacji konkretnych dróg, linii kolejowych czy lotniska regionalnego. Z tym większą dezaprobatą odbieramy ostatnie działania wymierzone w budowę drogi ekspresowej nr 19. W powszechnej opinii mieszkańców Podlasia, do której się przychylamy, budowa drogi ekspresowej z uwzględnieniem Białegostoku, Sokółki, Bielska Podlaskiego i Siemiatycz, jest jedną z priorytetowych inwestycji województwa podlaskiego (...) Nie można też zapomnieć o drodze krajowej nr 66 Zambrów - Połowce, największej arterii łączącej przejście graniczne z miejscowościami w województwie podlaskim (...) Prosimy Prezesa Rady Ministrów, Rząd RP, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, by dołożyli wszelkich starań, których rezultatem będzie budowa tych dróg.

Pedagog szkolny

- Ile mamy w szkole niepełnosprawnych dzieci? - zapytał radny Milniczuk dyrektorkę zespołu szkół Aleksandrę Charyton, po przedstawieniu przez nią sprawozdania oświatowego za 2014 r.

- Mamy dzieci w stopniu ogólnym umiarkowanym, jedno w stopniu lekkim, są dzieci z opinią zalecającą obniżenie wymiaru dydaktycznego. Mamy obowiązek zapewnić takim dzieciom kwalifikowaną kadrę.

Radny Milniczuk: - Czy jest dofinansowanie na takie dzieci? Czy to 50 tysięcy zł na dziecko?

Dyrektor Aleksandra Charyton: - Nie. Jest jakaś kwota, ale ona jest wciągana bezpośrednio do naszego budżetu. Może być wykorzystana np. na zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych. Te pieniądze nie są przeznaczane dla nauczycieli.

Radny Milniczuk: - A jak jest ze stanowiskiem pedagoga? To stanowisko było zlikwidowane, a była pani wójt wróciła na to stanowisko. Zostało utworzone.

Dyrektor: - To stanowisko było cały czas. Od dwóch lat zajmował je inny nauczyciel, na odrębnej umowie. Takie stanowisko jest u nas potrzebne, niezbędne. Dzieci i młodzież mamy różną, również taką, która sprawia problemy i kłopoty.

Radny Milniczuk: - Druga sprawa to tartan na placu zabaw. Zaczyna się sypać. Czy można skorzystać z reklamacji? Bo rozleci się, jak na boisku.

Dyrektor: - Wiemy o tym, zobaczymy co da się zrobić.

Lustra nie będzie

- Panie wójcie, obiecał pan lustro w Pokaniewie - powiedziała sołtys Pokaniewa, Jadwiga Zimnoch. Chodzi o lustro drogowe na skrzyżowaniu, poprawiające bezpieczeństwo.

Wójt Iwanowiec: - Niestety, lustra nie będzie. Nie ja podejmuję decyzje w takim zakresie. Wystąpiłem z wnioskiem do wydziału komunikacji, następnie naczelnik wydziału wraz z policją zwizytowali miejsce i nie zaopiniowali pozytywnie wniosku.

Skarga na wycinkę drzew odrzucona

Radni rozpatrywali też skargę na wójta. Wnoszący skargę zarzucił, że wójt bezprawnie wydał decyzję o wycince drzew na prywatnej posesji. Rada odrzuciła skargę.

Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot CK

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony