reklama

Aktualności - Milejczyce
20 września 2015 12:45

Wyroki w sprawie świetlic w Milejczycach

Sąd okręgowy w Białymstoku podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, uznając wszystkie apelacje za bezzasadne - to orzeczenie w sprawie oskarżonych Grażyny J., Mariusza Sz. oraz Mieczysława Sz., a dotyczącej nieprawidłowości związanych z realizacją projektów budowlanych rozbudowy świetlic w Milejczycach i Pokaniewie (gm. Milejczyce), w okresie od 30 marca 2011 r. do 19 listopada 2012 r.

Grażyna J. została skazana na 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 2 lata i grzywnę 5.000 zł. Mariusz Sz. - na 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającym na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne przez 30 godzin miesięcznie, zaś Mieczysław Sz. - na 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 2 lata i grzywnę 4.000 zł.

Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony