reklama

Aktualności - Milejczyce
08 stycznia 2016 01:41

Milejczyce - Większe wydatki na administrację

Dochody na 5,8 mln zł oraz wydatki na 5,9 mln zł to planowany budżet gminy Milejczyce na 2016 r. Wydatki bieżące 5,7 mln zł, majątkowe 0,2 mln zł. Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowano 222.900 zł. To głównie wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic 3 Maja i Świętej Barbary w Milejczycach. Taki budżet radni gminy Milejczyce uchwalili na ostatniej sesji, 23 grudnia.

W budżecie tworzy się rezerwy, ogólną w kwocie 45.000 zł i celową (15.000 zł), na zarządzanie kryzysowe.

Tylko radny Oniśkiewicz miał pytanie odnośnie budżetu: Dlaczego zwiększa się wydatki na administracje publiczną. To ponad sto tysięcy zł więcej, w porównaniu z rokiem 2015. Planowane jest zatrudnienie? Podwyżki?

Wójt Iwanowiec: - Tak, planujemy zatrudnienie. Nie jednej osoby, lecz dwóch. Nie mamy obecnie sekretarza gminy oraz wolne jest moje stanowisko, które zajmowałem przed objęciem funkcji wójta.

Rada zatwierdziła proponowany skład komisji inwentaryzacyjnej, do zaktualizowania mienia komunalnego gminy. To: Bogumiła Dietrich, Jerzy Iwanowiec, Eugeniusz Bajeński.

Reprezentantką gminy w LGD Tygiel „Doliny Bugu” została Monika Bałut.

Pytania do wójta

Z ciekawszych pytań do wójta, radny Milniczuk poprosił o zestawienie dotyczące zadłużenia mieszkańców z różnych tytułów:

- Za wodę, za śmieci. Bo czasami od niektórych komornik nie może ściągnąć zadłużenia. I żeby podać takie osoby do wiadomości publicznej. Może to spowodowałoby, żeby zaczęli płacić. Po co mamy płacić za wszystkich? Poza tym – jaki będzie koszt naprawy nissana i ile kosztowało spawanie zbiornika samochodu strażackiego?

Wójt Iwanowiec: - Zacznę do popsutego nissana. Popsuła się pompa paliwowa. Została zatarta. Koszt naprawy – 3.000 zł. Została zawieziona do Białegostoku, do regeneracji. Co do spawania rozszczelnionego zbiornika w samochodzie strażackim, spawanie ma kosztować nie więcej niż 1.500 zł. Blacha jest skorodowana i przepuszcza w dolnej części zbiornika. Dopilnuję tego, by wkrótce zostało to zrobione. Odnośnie zestawienia zadłużonych mieszkańców względem gminy – nie możemy podać ich do publicznej wiadomości. Możemy podać tylko tych, którzy mają umorzony podatek. Musimy trzymać się procedury administracyjnej, dlatego czasami mamy w tym zakresie związane ręce.

Radny Daniluk: - Już kilka razy o to pytałem. Pytam ponownie. Jak będzie z przepustem pod drogą, koło Chaniek. Kiedy zostanie naprawiony? Minął już rok, od kiedy poruszam tę sprawę. No i jeszcze żeby nasze drogi gruntowe trochę liznąć, bo ich stan jest fatalny po deszczach.

Wójt Iwanowiec: - Przepust zrobimy na wiosnę, zaś drogi wkrótce porównamy.

Radny Milniczuk: - A jak jest z zasiłkami? Bo jest problem. Przykładowo, ktoś bierze opiekuńcze za swego z rodziny i nie zajmuje się nim. Nie ma go w domu, albo jest za granicą, albo w parku pije.

Wójt Iwanowiec: - Jeśli podopieczny ośrodka pomocy społecznej przyjdzie do nas i powie, że jest taka sytuacja, wtedy będzie to dla nas podstawą do cofnięcia zasiłku. Jeśli zaś podopieczny godzi się na coś takiego, lub nie ma nic do takiego zachowania, nie ma podstaw do cofnięcia pomocy.

Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony