reklama

Aktualności - Milejczyce
07 kwietnia 2017 22:42

Sztandar dla OSP Milejczyce

Wójt gminy Milejczyce zadeklarował przeznaczenie 500 zł na sztandar dla miejscowej OSP. Po tej informacji od przewodniczącego rady Mikołaja Koczuka na sesji Rady Gminy Milejczyce, radni zobowiązali się od siebie dołożyć po 100 zł.

- To byłoby dobre podsumowanie działalności naszej straży, gdyby otrzymała ona sztandar – dodał przewodniczący.

 

O skrócenie masztu przy szkole postulował jeden z radnych.

- Przeszkadza lądującym helikopterom. Poza tym przy dużym wietrze może się przewrócić – argumentował.

 

Zobowiązano się przeznaczyć 50 tys. zł przeznaczone na remont ulicy Świętej Barbary na poczet innych zakupów. Choćby kosiarki i pieca do szkoły. Przewodniczący poinformował o piśmie do rady od SP ZOZ Siemiatycze z prośbą o przeznaczenie 9 tys. zł na zakup sprzętu medycznego.

Podczas głosowań podjęto uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Czyli w gminie od 2019 jedyną szkołą będzie Szkoła Podstawowa w Milejczycach, przy ul. Szkolnej. Będą do niej uczęszczać dzieci z: Biełek, Borowików, Chaniek, Choroszczewa, Choroszczewa – Kolonii, Gołubowszczyzny, Jałtuszczyków, Klimkowicz, Kościukowicz, Lewoszy, Lubiejek, Miedwieżyków, Mikulicz, Milejczyc, Nowosiółek, Pawłowa, Pokaniewa, Pokaniewa – Kolonii, Rogacz, Sobiatyna i Wałek.

Trzy działki w Biełkach i jedna w Miedwieżykach zostały uchwałą rady przeznaczone do sprzedaży. 10 tys. zł przeznaczono na program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zapewnić ma to: zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt domowych, ich sterylizację, kastrację, umieszczanie ich w schroniskach, a także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej. W punkcie tym zapisana jest edukacja „w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz sposobów zapobiegania ich bezdomności”. Koordynatorem programu jest wójt, który tę funkcję pełni za pośrednictwem urzędu.

Głosowano także nad zmianami dotyczącymi przyznawania zasiłków i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybem ich pobierania, a także w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok.

Nie było pytań do wójta, ponieważ był nieobecny. Na początku sesji na temat ewentualnej rewitalizacji Milejczyc wypowiadali się przedstawiciele firmy Eko Ekspert z Białegostoku, którzy poprosili radnych o propozycje zmian możliwych do przeprowadzenia w Milejczycach i gminie.

Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. JP

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony