reklama

Aktualności - Siemiatycze
02 czerwca 2017 12:15

Jednogłośnie poparli Kartę Samorządności

W sobotę, 27 maja minęło 27 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Polsce. Tego dnia odbyła się XXXI sesja Rady Miasta Siemiatycze, która już z uwagi na datę miała nieco odświętny charakter.

O jej wyjątkowości stanowić też może jedna z uchwał przegłosowanych przez radę. Radni jednomyślnie wyrazili swoje poparcie dla Karty Samorządności. Jest to dokument, w którym w kilkunastu punktach zebrano najważniejsze zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, a których lekceważenie przez obecnie rządzących krajem można obserwować. Karta wyraża sprzeciw wobec takich działań jak „ograniczenie praw wyborczych obywateli, pozbawienie przedstawicieli mieszkańców gmin samodzielności w realizacji zadań publicznych, swobody w gospodarowaniu ich wspólnym majątkiem, wolności we współdziałaniu z innymi jednostkami”.

Jak czytamy w preambule Karty Samorządności: „odbieranie kompetencji gminom, powiatom i województwom, przekazywanie ich administracji centralnej, oddalonej od obywateli i niepoddanej ich kontroli, to odejście od demokracji”, a na to sygnatariusze tego dokumentu nie wyrażają zgody.

Wśród organizacji samorządowych, które przyjęły ten dokument znalazły się: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich oraz Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Do popierających Kartę Samorządności dołączyły również Siemiatycze.

- W ocenie wielu reforma samorządowa jest jedną z najbardziej udanych reform po 1989 r. Na naszych oczach zmieniają się wsie i miasta, w tym również i nasze. Decentralizacja władzy spowodowała, że lokalne społeczności mogły przyjmować rozwiązania i wyznaczać kierunki rozwoju, zgodnie ze swoimi potrzebami (…). W ostatnim czasie zaniepokojenie działaczy samorządowych wzbudziły opinie wygłaszane przez polityków, dotyczące funkcjonowania samorządów i zapowiadanego kierunku zmian. Dlatego też ważne jest, abyśmy wspólnie bronili niezależności i wolności polskiego samorządu. Dorobku tych 27 lat nie wolno zaprzepaścić, nie wolo nam go zmarnować. Polski samorząd musi pozostać silny, niezależny i skuteczny. Prosiłbym, by nie traktować tej sprawy jako sprawy politycznej, ponieważ nasz samorząd jest idealnym przykładem tego, jak można współpracować nie mieszając się do polityki. Nie mamy żadnego koła ani związku partyjnego, a potrafimy działać na rzecz miasta, co bardzo mocno doceniają mieszkańcy. Pokazuje to, że polityka na poziomie gminy spełnia swoje zadania. Pomimo różnic politycznych jesteśmy w stanie pracować dla dobra naszego miasta. I tak powinno zostać. Nadal powinniśmy się wsłuchiwać w potrzeby mieszkańców, ponieważ to my wiemy najlepiej jaką drogę trzeba zrobić, do jakiego przedszkola trzeba dopłacić, a nie ktoś z góry będzie nam to narzucał. Niezależny samorząd jest siłą tego państwa – mówił na sesji burmistrz Siemiatycz, Piotr Siniakowicz.

Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony