reklama

inicjatywa

inicjatywa

Monografia

reklama

patronat

patronat

patronat

reklama

informacja społeczna

reklama

reklama


         
Jadąc z Siemiatycz do Ciechanowca w połowie trasy po minięciu Żali i Olszewa po lewej stronie szosy zauważamy murowaną kapliczkę centralnie skierowaną w stronę Siemiatycz. Jaka jest historia jej powstania?

         
W maju 1945 roku, w „miesiącu zwycięstwa nad faszyzmem”, na ziemiach polskich trwało antykomunistyczne powstanie (to określenie stanu rzeczy jest coraz częściej używane przez znawców przedmiotu zamiast dotychczasowego - „wojna domowa”).
Notatnik historyczny
10 sierpnia 2001 15:48

100 - lecie Orkiestry Dętej w Siemiatyczach - Początki za cara

          Pierwsza orkiestra dęta w Siemiatyczach, którą - szczególnie ze względu na osoby grające w niej wtedy - uważa się, i słusznie, za początek istniejącej do dzisiaj orkiestry dętej OSP, powstała w maju 1902 roku przy parafii rzymsko - katolickiej. Instrumenty zakupiono ze składek parafian. Już wtedy wiek kilkunastu członków orkiestry był bardzo zróżnicowany - od nastolatków do kilkudziesięciolatków.
Notatnik historyczny
12 maja 2001 15:46

Z SIEMIATYCZ POD MONTE CASSINO

          Niedawno zmarł mieszkaniec Siemiatycz - Aleksander Biziuk. Jego postać i losy życia warte są wspomnienia.
Notatnik historyczny
12 kwietnia 2001 15:45

CMENTARZYSKO W SMARKLICACH

          Jednym z wielu śladów bardzo odległej przeszłości na naszych ziemiach jest cmentarzysko typu mazowieckiego w obstawach kamiennych, datowane na XII - XIII wiek, odkryte przez archeologów w roku 1983 w Smarklicach, gm. Drohiczyn. W 1990 roku rozpoczęto tam prace badawcze, które trwały trzy sezony.
Notatnik historyczny
12 lutego 2000 15:40

FOTOGRAFIA Z GETTA

          Fotografię tę znaleziono na terenie getta w Milejczycach po wywiezieniu stamtąd Żydów na stację kolejową w Kleszczelach. Z napisu na odwrocie wynika, że zdjęcie było własnością Marii Skarbnik - Żydówki ( w dolnym rzędzie trzecia od prawej). W getcie była ona tłumaczką języka niemieckiego, tłumaczyła Żydom zarządzenia władz niemieckich. Z getta wypędzona jako ostatnia.
Notatnik historyczny
20 stycznia 2000 15:39

BIBLIOTEKI 1918-1939

          Po I wojnie, z chwilą odzyskania niepodległości z inicjatywych miejscowych nauczycieli i pracowników Okręgowego Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywczów powiatu Bielskiego założono w Siemiatyczach bibliotekę. Książki pochodziły ze zbiórki wśród mieszkańców miasta i z zakupów.
Notatnik historyczny
10 stycznia 2000 15:37

TEATR 90 LAT TEMU

          Już w roku 1907 istniał w Siemiatyczach teatr amatorski, a działał on przy parafii katolickiej. Prowadzili go: lekarz Jan Chomiczewski i aptekarz Henryk Niewiarowski.

         
W okresie międzywojennym Siemiatycze były drugim, co do wielkości miastem w ówczesnym powiecie bielskim. W 1931 roku liczyły 6816 mieszkańców. Według spisu ludności z 1921 roku wiarę rzymsko - katolicką wyznawało 25 procent mieszkańców, prawosławną 9 procent, zaś wyznania mojżeszowego było 65 procent. Przynależnośc do narodu polskiego zadeklarowało 33 procent, do żydowskiego 61 procent i białoruskiego 5 procent mieszkańców Siemiatycz.

         
Okres Oświecenia był czasem, w którym bardzo wyraźnie uwidoczniło się zamiłowanie do kolekcjonerstwa i gromadzenia różnych ciekawostek fauny i flory. W Polsce zainteresowania w tym kierunku podyktowane były bądź panującą wówczas modą, bądź też nieodzowną potrzebą. Owe “gabinety osobliwości przyrodniczych” zakładane były głównie w domach magnackich, z niemałym nakładem finansowym właścicieli.
Strona 10 z 12

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

życzenia w gazecie
już od 20 zł

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

patronat

Do góry strony