reklama

inicjatywa

inicjatywa

Monografia

reklama

patronat

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

reklama

informacja społeczna

patronat

reklama

Notatnik historyczny
20 stycznia 2000 15:39

BIBLIOTEKI 1918-1939

          Po I wojnie, z chwilą odzyskania niepodległości z inicjatywych miejscowych nauczycieli i pracowników Okręgowego Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywczów powiatu Bielskiego założono w Siemiatyczach bibliotekę. Książki pochodziły ze zbiórki wśród mieszkańców miasta i z zakupów.
Notatnik historyczny
10 stycznia 2000 15:37

TEATR 90 LAT TEMU

          Już w roku 1907 istniał w Siemiatyczach teatr amatorski, a działał on przy parafii katolickiej. Prowadzili go: lekarz Jan Chomiczewski i aptekarz Henryk Niewiarowski.

         
W okresie międzywojennym Siemiatycze były drugim, co do wielkości miastem w ówczesnym powiecie bielskim. W 1931 roku liczyły 6816 mieszkańców. Według spisu ludności z 1921 roku wiarę rzymsko - katolicką wyznawało 25 procent mieszkańców, prawosławną 9 procent, zaś wyznania mojżeszowego było 65 procent. Przynależnośc do narodu polskiego zadeklarowało 33 procent, do żydowskiego 61 procent i białoruskiego 5 procent mieszkańców Siemiatycz.

         
Okres Oświecenia był czasem, w którym bardzo wyraźnie uwidoczniło się zamiłowanie do kolekcjonerstwa i gromadzenia różnych ciekawostek fauny i flory. W Polsce zainteresowania w tym kierunku podyktowane były bądź panującą wówczas modą, bądź też nieodzowną potrzebą. Owe “gabinety osobliwości przyrodniczych” zakładane były głównie w domach magnackich, z niemałym nakładem finansowym właścicieli.

         
W 1943 roku Niemcy poniosły klęskę pod Łukiem Kurskim i Stalingradem. W tej sytuacji polityczno - militarnej komendant główny AK, gen. bryg. Tadeusz Komorowski "Bór" w dniu 20 listopada 1943 r. wydał rozkazy informujące o zmianie koncepcji powstania powszechnego, zastępując je akcją "Burza". Sprowadzać się ona miała głównie do współdziałania oddziałów AK z Armią Czerwoną przy wyzwalaniu terenów Polski oraz obowiązku ujawniania się i występowania wobec wojsk sowieckich w roli gospodarza terenu. Obowiązek ten spoczywał również na przedstawicielach administracji cywilnej - Delegatury Rządu.
Notatnik historyczny
18 czerwca 1999 15:12

Bitwa Siemiatycka 6-7 lutego 1863 roku

       Przed powstaniem. Demonstracje patriotyczne zapoczątkowane w Warszawie 1860 roku odbiły się szerokim echem w całym Królestwie Polskim i poza jego granicami. Miały one miejsce również w Siemiatyczach. Odbywały się tu demonstracje podsycane przez wieści napływające z Warszawy oraz przyjezdnych warszawiaków.
Notatnik historyczny
17 czerwca 1999 15:09

Siemiatycze, wrzesień 1939, okupacja niemiecka i sowiecka.

          Siemiatycze - wrzesień 1939
          Obrona mostu w Maćkowiczach.
          Most w Maćkowiczach - ważny punkt na szlaku kolejowym Siedlce - Białystok był jednym z punktów obrony we wrześniu 1939 roku i celem ataku lotnictwa niemieckiego 1 września 1939 roku.
Notatnik historyczny
16 czerwca 1999 14:57

Siemiatycze, sierpień 1915 roku - I WOJNA ŚWIATOWA

          W roku 1916 w Monachium ukazała książka, będąca relacjami z frontu korespondenta wojennego pt: "Mit der Heersgruppe des Grinzen, Leopold von Bay nach Weissrussland". Znaczna część dotyczy Siemiatycz - bardzo ciekawe obserwacje, życie na gorąco. Poniżej obszerne fragmenty w tłumaczeniu na polski:
Notatnik historyczny
15 czerwca 1999 14:42

Z Biuletynu Konserwatorskiego '98 - PRACA O RATUSZU

          Niedawno ukazał się "Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego" za rok 1998. Oprócz wielu jak zwykle w tym wydawnictwie ciekawych nie tylko dla znawców ale i dla zwykłych miłośników przeszłości opracowań, jest tam praca Ewy Narolewskiej pt "Ratusze na Podlasiu. Nie istniejący ratusz w Siemiatyczach". Wykorzystanie wszelkich dostępnych informacji, oraz fotografii, w większości pochodzących ze zbiorów Głosu Siemiatycz, ukazanie tła historycznego związanego z budową, przebudową i zniszczeniem Ratusza, obszerna bibliografia - to pierwsza chyba tak obszerna praca na temat nieistniejącego siemiatyckiego Ratusza, o którym na łamach Głosu Siemiatycz ukazało się przez lata wiele artykułów.
Notatnik historyczny
14 czerwca 1999 14:39

W Aptece siemiatyckiej - KSIĄŻKA Z 1613 ROKU

          Opisywane tu spotkanie z dawną książką miało miejsce około roku 1954 - 55, gdy zachodząc do apteki pana mgr Wasilewskiego, zostałem, jak zwykle poproszony do pokoiku na zapleczu. Wchodziło się wówczas dawnym, tak ładnym wejściem z rogu budynku, przez ganeczek, do wielkiej sali, za którą to położony był ów pokoik, z oknem na Rynek.
Strona 10 z 11

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

życzenia w gazecie
już od 20 zł

patronat

patronat

patronat

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

Do góry strony