reklama

Aktualności - Nurzec-Stacja
04 października 2016 15:17

Drogi do remontu

Stan dróg był głównym tematem ostatniej sesji rady gminy Nurzec Stacja, 20 września. Chodziło zarówno o drogi gminne, jak i powiatowe.

W Tymiance i przez Żerczyce

Radnemu Olesiukowi chodziło o trzy odcinki dróg gminnych w okolicach Tymianki: w kierunku Wólki Nurzeckiej, która miała być oczyszczona z krzaków i drzew, o drogę od wysypiska do łąk i o odcinek od asfaltu do firmy "Agro", gdzie powstały wyrwy. Radny zapytał, kiedy polepszy się stan tych dróg?

Radny Pachwicewicz: - Mi chodzi o drogę wojewódzką, przebiegającą przez Żerczyce, zniszczoną w wielu miejscach. Są tam liczne pęknięcia i nierówności, zapadnięte studzienki. Ruch na tej trasie jest duży, w tym ciężarówek. To powoduje huki i stuki. Efekty tego widać już na wielu budynkach, gdzie pękają ściany i fundamenty. Dlatego apeluję o naprawę tej drogi.

Sołtys Wólki Nurzeckiej zapytał, kiedy zostanie odkrzaczona droga w kierunku Zubacz.

Wójt Jaszczuk: - Zacznę od pytań radnego Olesiuka i pana sołtysa, informując że powoli porządkujemy stan dróg gruntowych, które są zarośnięte i wymagają wytyczenia granic. Pierwszym etapem są prace geodezyjne, kolejnym określenie wartości drzew rosnących w pasie drogowym. Potem składamy wniosek o pozwolenia na wycinkę i tutaj pojawia się problem, bo przy wycince musi być plan nasadzeń. Mam nadzieję, że otrzymamy pozwolenia na wycinkę bez konieczności nasadzeń nowych drzew. Na tej drodze jest ok. dwóch tysięcy drzewek. To samo dotyczy drugiej, wymienionej przez radnego drogi. Trzeba uporządkować jej stan. Dla nas to również koszty. Jak skończymy prace z jedną drogą, zabierzemy się za drugą. Jeśli chodzi o drogę w kierunku "Agro" w Tymiance, była tam równarka, ale droga znowu wymaga naprawy. Szkoda, że mieszkańcy tego sołectwa nie przekazali żadnych środków na chociaż drobne remonty dróg gminnych. Większość sołectw już uwzględnia w swoich zadaniach naprawę dróg żwirowych i gruntowych. Jeśli zamówimy równarkę, to postaramy się uwzględnić ten odcinek. Odpowiadając zaś na pytanie radnego Pachwicewicza, źle stało się że kanalizacja została ułożona w drodze przechodzącej przez Żerczyce, a nie w chodniku. To droga wojewódzka. Urządzenia kanalizacyjne są naszą własnością, zaś nawierzchnia drogi to już kwestia zarządu województwa. Dlatego sami nie możemy i nie będziemy naprawiać tej drogi, ale mamy zgodę na ewentualne naprawy urządzeń kanalizacyjnych. Jednak czekam na to, aż wkrótce remonty cząstkowe tej drogi dotrą do Żerczyc. Remontowane są najbardziej zaniedbane odcinki, ostatnio w okolicach Kleszczel, Dasz i te remonty powoli przesuwają się w naszą stronę. Bądźmy cierpliwi. Remonty tutaj dotrą, bo wymaga już tego sytuacja.

Do Wyczółek trochę asfaltu

Na początku 2017 r. urząd marszałkowski ma ogłosić konkurs dotyczący dofinansowania dróg lokalnych.

Wójt: - Chcielibyśmy skorzystać z tego konkursu, ale jeśli nie zmienione zostaną kryteria oceny wniosków, to na pewno nie uzyskamy dofinansowania na nasze drogi, a tym samym maksymalnej liczby punktów. Przykładowo, jednym z kryteriów jest bezrobocie, które u nas jest na niskim poziomie. Mam nadzieję, że chociaż punktacja zostanie zmieniona.

Wójt poinformował radę, że po 6 latach postępowania siemiatyckie starostwo uzyskało prawomocne pozwolenie na przebudowę drogi powiatowej Żerczyce - Nurzec.

- Przez te lata od decyzji odwoływało się nadleśnictwo, dlatego sprawa wydłużała się. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie kolejnych sześciu lat na to, by ta droga została wyremontowana – mówił wójt.

Jednak za najbardziej pozytywną sprawę dotyczącą drogownictwa w gminie, rada uznała przebudowę ok. 0,9 km drogi powiatowej od Klukowicz w kierunku Wyczółek. Remont w połowie sfinansowały samorząd nurzecki i powiatowy. Przebudowa jest już ukończona. Wykonawcą było przedsiębiorstwo „Transbet” z Białej Podlaskiej, za ok. 123 tys. zł.

Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. CK

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony