reklama

Pierwszy numer Głosu Siemiatycz ukazał się w maju 1990 roku. Założony został tuż po zniesieniu cenzury w Polsce z inicjatywy mieszkańców Siemiatycz: Jerzego Nowickiego, Mirosława Leszczaka i Romana Panasiuka.

Redaktorem naczelnym jest Jerzy Nowicki. Od kwietnia 2000 r. z-cą red naczelnego jest Jacek Stanisław Wasilewski.
Sekretarzem redakcji jest Anna Kondraciuk.

Poza tym skład redakcji stanowią obecnie: Ewa Magdalena Iwaniak, Andrzej Janiuk, Krystyna Kościewicz, Michał Kruk, Eleni Kryńska, Jacek Piotrowski, Jacek Prokopiuk, Andrzej Salnikow.

współpraca: Marek Antoni Nowicki

Wydaniem internetowym zajmuje się Sebastian Mierzwiński.

W marcu 1998 roku "Głos Siemiatycz" zajął I miejsce w Rankingu Prasy Lokalnej województwa białostockiego, organizowanym przez Urząd Wojewódzki i otrzymał specjalną nagrodę przyznaną przez "Kurier Poranny". Od 1998 r "Głos Siemiatycz" ukazuje się również w wersji elektronicznej.
W IV Konkursie Fundacji IDEE dla niezależnej prasy lokalnej /październik 1998/ Głos Siemiatycz znalazł sie wśród 30 nagrodzonych, najlepszych czasopism lokalnych wydawanych w Polsce, spośród 160 biorących udział w konkurskie. Minione lata przyniosły gazecie oraz poszczególnym dziennikarzom wiele nagród, nominacji, podziękowań i wyróżnień m.in. Medal za Szczególne Zasługi dla Powiatu Siemiatyckiego (2009), tytuł Mecenasa Kultury Województwa Podlaskiego ‘2008.

Od 12 lat gazeta ukazuje się pod nazwą "Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz".

Wydawcą jest Agencja Informacyjna Głos s.c.

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony