reklama

Aktualności - Perlejewo
18 marca 2016 19:23

Drogi przede wszystkim

Wójt Radziszewski swoje sprawozdanie zaczął od sprawy internetu, wybudowanego z projektu.

- Systematycznie zgłaszane są nam problemy z zasięgiem. Trwa konfiguracja tego systemu. W Kobyli mieliśmy modernizację linii energetycznej i to też miało wpływ na zasięg. Wkrótce będzie objazd gminy, będą sprawdzone piapy, zaś awarie, mam zapewnienie, będą usuwane na bieżąco. Prosimy o kolejne sygnały, jeśli wystąpi problem z logowaniem się lub zasięgiem. Kolejna sprawa – złożyliśmy wniosek do EFS (Europejski Fundusz Społeczny – przyp. red.) na powstanie świetlicy środowiskowej w Perlejewie. Sprawę tę omawialiśmy na jednej z poprzednich sesji. Przypominam, że jak projekt zostanie zaakceptowany, to prócz świetlicy będą też miejsca pracy. O tę pracę pytają mieszkańcy, również młodzi, więc mam nadzieję, że komuś w tym zakresie pomożemy. Złożyliśmy też wniosek na drugi etap przebudowy drogi gruntowej w Głęboczku. Plany są takie, by w przyszłym roku w podobny sposób przebudować drogę na Kolonii Pełch, ale najpierw musimy przekształcić ją w gruntową i dojazdową. Zakończyła się modernizacja linii energetycznej w Kobyli. W najbliższych latach linia energetyczna ma być przebudowana również w Miodusach Dworakach i Twarogach Trąbnicy. Modernizację prowadzi zakład energetyczny. Złożyliśmy wniosek w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska o dofinansowanie utylizacji azbestu. Przypominam, że nadal można składać do nas wnioski o taką utylizację. Jak nazbieramy wymaganą ilość podań, znowu złożymy wniosek.

Drogi przede wszystkim

Radny Twarowski zapytał o chodnik w Leszczce Dużej, przy drodze powiatowej.

Wójt Radziszewski: - Zapytam o to w powiatowym zarządzie dróg. Wiem, że projekt na ten chodnik był robiony.

Radny T. Poniatowski: - Czy scalenia gruntów obejmą Leszczkę Małą?

Wójt Radziszewski: - Ogranicza nas obszar „Natura 2000”, w której zasięgu znajduje się m.in. Leszczka Mała. Na dziś nie odpowiem na to pytanie. Będziemy o to pytać w odpowiednich instytucjach w Białymstoku. Jeśli wyjdzie, że ta miejscowość nie będzie mogła być objęta scaleniami, proszę nie mieć do nas o to pretensji. Nikt nas nie pytał, czy chcemy tutaj „Naturę 2000”.

Radny Lubowicki: - Trzeba porównać drogi, gdzie robili internet. Pozostawili doły. Nabarłożyli.

Wójt Radziszewski: - Wykonawcy budowy światłowodu zobowiązali się pozostawić po sobie porządek, więc mamy nadzieję, że tak zrobią. Jeśli nie, to my będziemy musieli porównać takie odcinki dróg.

Henryk Gromadko, sołtys Kolonii Pełch: - Obiecałem mieszkańcom, że cały czas będę poruszał sprawę naszej drogi. Proszę więc o równarkę.

Z sali: - Trzy razy dziennie wożę dzieci z domu do asfaltu. Szkoda dzieci, by je puszczać naszą drogą. Takie błoto.

Wójt Radziszewski: - Gdybyśmy mieli ze 200 tys. zł na bieżące utrzymanie naszych dróg, to takich problemów zapewne nie byłoby. Ale niestety, nie mamy, więc problemy są. Weszliśmy w umowę z Powiatem Siemiatyckim w zakresie przebudowy drogi powiatowej od Ostrożan do Perlejewa, na co idą spore nakłady finansowe z naszej strony, kosztem bieżących napraw, więc nie wypada już z tego wychodzić. W miarę możliwości będziemy naprawiać i równać nasze drogi. Zawieziemy też żwir, gdzie będzie potrzeba.

Nie starczy, ale będą…

Radni jednogłośnie zaakceptowali zmiany w budżecie. Najważniejsza zmiana to wpływ ok. 1,55 mln zł na wypłaty w ramach świadczenia wychowawczego „500+”. Prawdopodobnie tych pieniędzy nie starczy na wypłatę dla wszystkich rodzin w gminie, ale – jak zapewnił wójt – brakujące pieniądze będą.

Dwóch radnych wstrzymało się od głosu podczas głosowania nad niewyodrębnianiem w przyszłym roku funduszu sołeckiego. Według wyliczeń trzeba byłoby na to ok. 254 tys. zł. 12 radnych było za uchwałą.

Przegłosowano uchwałę, na podstawie której będzie można zawrzeć porozumienie z Powiatem Siemiatyckim w sprawie projektu „Rozbudowa drogi powiatowej Ostrożany – skrzyżowanie z drogą powiatową do wsi Twarogi Trąbnica”. Wkład gminy Perlejewo – ok. 317 tys. zł. Radni byli również za udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Siemiatyckiego (20 tys. zł) na opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi powiatowej, odcinka od okolic wsi Miodusy Dworaki w stronę Perlejewa (1,8 km).

Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. CK

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony