reklama

Aktualności - Perlejewo
07 maja 2016 19:34

Głosowali dwa razy nad jedną uchwałą

27 kwietnia na IX sesji Rady Gminy w Perlejewie zostały podjęte cztery uchwały, z których dwie wywołały obawy zebranych, a dotyczyły zawarcia umowy gminy z parafią rzymskokatolicką.

W trakcie ustalania porządku obrad, wójt Krzysztof Radziszewski zaproponował dodatkową uchwałę, która dotyczyła dofinansowania zakupu pojazdów dla policji. Obecny na sesji komendant siemiatyckiej policji Maciej Wesołowski, powiedział, że radiowozy patrolowo-interwencyjne są w najgorszym stanie, a sam nie ma środków na zakup nowych. Wyjaśnił, że warunkiem otrzymania pieniędzy od komendy głównej jest uzyskanie połowy potrzebnej kwoty od starostwa i gmin.

- Jeśli uda mi się pozyskać połowę dofinansownia na zakup pojazdów, to drugie 50% daje komenda główna. Na 23 samochody służbowe, które są na stanie Komendy Powiatowej w Siemiatyczach, w najgorszym stanie są samochody policjantów, którzy pełnią służbę patrolowo-interwencyjną. Potrzebuję 67 tys. zł. Od starostwa, burmistrzów i pozostałych wójtów już pozyskałem takie środki. Teraz proszę państwa o kwotę 4 tys. zł, dodaję, że jest to najmniejsza kwota, o którą proszę. Te pieniądze nie idą dla mnie, nie idą dla policjantów, tylko idą na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Każda gmina ma w swoich zadaniach zapewnienie tego bezpieczeństwa - powiedział komendant.

Uchwałę przegłosowano.

 

Odremontują plebanię jako… świetlicę

Z powodu niejasności w liczeniu głosów, radni musieli dwa razy głosować w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Perlejewo z Parafią Rzymsko-Katolicką w Perlejewie umowy użyczenia części zabudowanej działki nr 170, będącej własnością parafii. Chodziło o przekształcenie plebanii w świetlicę środowiskową. Radni najwyraźniej byli zdezorientowani.

- Ta druga bądź trzecia uchwała - tylko numery działek inne. Coś tam jest innego, ale to wszystko jest wielka niewiadoma. I to wszystko w głosowaniu wyjdzie, że w ogóle radni nie wiedzą co jest. Tylko albo głosują, albo nie głosują. Trzy razy, żeby głosowali, to ręce inaczej by podnosili - podsumował Jan Koc, radny z Twarogów Wypychów.

I chociaż niektórzy radni opowiadali się za rozdzieleniem spraw gminy i kościoła, większością głosów uchwała została przyjęta.

Pozostałe uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy na 2016 r. i wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy gminą a parafią w Perlejewie w sprawie użyczenia salki katechetycznej w Miodusach Dworakach nie wymagały powtórnego głosowania.

 

W rolnictwie źle?

Zaproszony na sesję Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Grzegorz Leszczyński, podkreślił trudną sytuację w rolnictwie, spowodowaną głównie niskimi cenami w mleczarstwie i trzodzie chlewnej. Zapewnił, że poruszał z rządem między innymi kwestie odszkodowań łowieckich.

- Myśliwi będą płacić od zaplanowanych sztuk do odstrzału. Już nie będzie od zboża, więc pogodzono interes i myśliwych i państwa. I będzie tak, że wszyscy zgłaszają to do gminy, gmina ma siedem dni do wojewody i niezależna od wojewody osoba ma to szacować -powiedział prezes.

Małgorzata Ruszkiewicz, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. MR

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony