reklama

Aktualności - Siemiatycze
09 lipca 2010 18:38

Z redakcyjnej poczty - Misja burmistrza

Panie Burmistrzu Zbigniewie Radomski, po przeczytaniu artykułu „Burmistrz o przedszkolu,” opublikowanym w Głosie Siemiatycz przypomniały mi się słowa piosenki kabaretowej Jana Pietrzaka cyt. „I oto niestety, wszystkiemu są winne, butiki, badylarze, firmy polonijne...”.

          Z Pańskiego artykułu wnioskować można, że każde swoje niepowodzenie ceduje Pan głównie na Radę Miasta. Nieraz zwracałem uwagę, że środki finansowe kierowane w budżecie miasta na inwestycje są tak niskie, że nie wystarczają nawet na utrzymanie istniejących zasobów w należytym stanie technicznym. Tak więc budowle będące własnością miasta i budynki komunalne będące w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego wyglądają tak, jak każdy widzi. W okresie dwóch Pańskich kadencji raczej nie miał Pan pomysłów na znaczący rozwój miasta.
          Nasze miasto traktuje Pan jak republiką bananową, w której mają preferencje tylko niektórzy. Tu przypomnę Panu podwyżki płac w urzędzie miasta w 2009 roku nawet o 980zł/ m-c/pracownika. Wspieranie majątkiem miasta podległych Panu spółek itp. Niech Pan sprawdzi jak dynamicznie za Pana kadencji rozwijały się w naszym mieście inwestycje, a jak na przykład nakłady na administrację.
          Ma rację Pani dyrektor przedszkola Nr 1 twierdząc, że przedszkole jej przez lata było nie doinwestowane. Jeżeli jednak uważa Pan, że Pani Dyrektor źle dysponowała środkami i do ruiny technicznej doprowadziła ten obiekt, to ja pytam, dlaczego Pan na to zezwolił?
          To dzięki Radzie Miasta a głównie Komisji Rewizyjnej doszło do pozytywnych zmian w SOK, a Pan to neguje. To prawda, że chcieliśmy też skontrolować Przedsiębiorstwo Komunalne, choć jak Pan napisał - „funkcje nadzorcze i kontrolne pełni tam Rada Nadzorcza”. Pan jest jednak właścicielem. My uważaliśmy, że w PK źle się dzieje. Pan nie reagował jednak na nasze sugestie. Na spotkanie Radnych z Radą Nadzorczą nie wpuścił Pan przedstawiciela prasy, czego Pan się bał? Może fakt, że wspomógł Pan to przedsiębiorstwo, oczywiście za przyzwoleniem Rady, kwotą 4.9 mln zł był zbyt wstydliwą sprawą. A co z odpisami amortyzacyjnymi w tym przedsiębiorstwie? Pan Przewodniczący Rady Nadzorczej P.K. stwierdził na spotkaniu, że jest to kwota rzędu 2,7 mln zł rocznie. Czyżby nie miał Pan pomysłu na zagospodarowanie tych środków?
          Panie burmistrzu, w 2008 roku Radny Mariusz G. w Pańskim gabinecie zasugerował, aby w związku z brakiem osiągnięć zrezygnował Pan z funkcji burmistrza. Powiedział Pan tajemniczo, że „rozważam taką sytuację, mam jednak do spełnienia jeszcze ważną misję”.
          Niech Pan powie, cóż to była za misja?

          radny Eugeniusz Mudel
          PS. Gratuluję Panu dobrego samopoczucia.

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

patronat

reklama

ślubna
scena

reklama

patronat

reklama

Do góry strony