reklama

Aktualności - Siemiatycze
14 stycznia 2017 21:06

Kanalizacja na Plażowej

Koniec II kwartału 2017 roku to planowany termin zakończenia prac projektowych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Plażowej i Słowiczej.

- Chcemy konsekwentnie rozbudować infrastrukturę, a mieszkańcy od lat czekali na tę inwestycję - mówi burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz. - Po ulicy 11 Listopada przyszedł czas na tę stronę miasta. Skanalizowanie ulic Słowiczej i Plażowej pozwoli na przyłączenia nieruchomości z tych ulic do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. Mamy też nadzieję na wyeliminowanie niekontrolowanych zrzut ścieków do ziemi poprzez nieszczelne, w złym stanie technicznym, szamba lub nielegalne opróżnianie szamb, zwłaszcza przy domkach jednorodzinnych. Budowa sieci w tym rejonie miasta ograniczy zrzut ścieków bytowych do miejscowych cieków wodnych, tym samym przyczyniając się do podniesienia czystości rzeki Mahomet, wpływającej do siemiatyckiego zalewu. Będziemy starać się o dofinansowanie inwestycji. Ale też zależy nam, by załatwić tą sprawę przy okazji prac przy ul. Sportowej (która ma być remontowana w ramach "schetynówek", na modernizację ciągu przy zalewach miasto dostało 543.607 zł, drugie tyle wykłada z własnego budżetu - AK). Nie będziemy też niszczyć istniejących nawierzchni bitumicznych ulic, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części zostanie wykonana przy użyciu metod bezwykopowych.

Siemiatyckie Przedsiębiorstwo Komunalne prace projektowe, dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wspomnianych ulicach, rozpoczęło w listopadzie 2016 r. W ramach inwestycji planuje się budowę sieci o łącznej długości około 2,1 km, w systemie grawitacyjno ciśnieniowym, w obrębie działek stanowiących pas drogowy ulicy Słowiczej, Plażowej i części ulicy Słowiczyńskiej. Projektowany system kanalizacyjny będzie się składał z grawitacyjnego kanału głównego średnicy 200 mm, 2 przepompowni ścieków, kanałów tłocznych śr.110 mm i śr.90 mm, oraz z kanalizacyjnych odgałęzień bocznych śr.160 mm, od których będą w przyszłości wykonywane przyłącza kanalizacyjne.

- Na obecną chwilę PK posiada mapy do celów projektowych, przeprowadziło wizję w terenie oraz złożyło wnioski o wydanie decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej - dodaje prezes PK, Bogusław Zduniewicz. - Kolejnym etapem prac będzie uzgodnienie usytuowania odgałęzień kanalizacji sanitarnej z właścicielami lub zarządcami przyległych do ulic posesji w celu zoptymalizowania późniejszych kosztów przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy już są poinformowani.

Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

patronat

reklama

ślubna
scena

reklama

patronat

reklama

Do góry strony