reklama

Aktualności - Siemiatycze
30 stycznia 2017 22:33

Połowa kadencji w starostwie

Połowa kadencji starosty Jana Zalewskiego już za nim. Pora na pierwsze podsumowanie.

Po pierwsze drogi

Powiat siemiatycki zarządza ponad 600 km dróg. Ich remont i utrzymanie może się odbywać ze środków własnych, ale dostępne są również fundsze krajowe – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz rezerwa subwencji drogowej. Korzystając z tych funduszy w ostatnim czasie powiat wykonał remont ok. 6 km drogi przez Czartajew w kierunku Kłopot, 1 km drogi w Wyczółkach, ponad 3 km drogi w Ostrożanach jako dojazd do mostu. Z oszczędności uzyskanach w ramach prowadzonych postępowań przetargowych udało się wybudować chodnik i drogę do zespołu szkół w Ostrożanach. Inną formą finansowania przebudowy i remontu dróg jest tzw. zagospodarowanie poscaleniowe. Korzystając z tej formy finansowania powiat nie musi dysponować wkładem własnym, a do remontu zgłasza przede wszystkim dojazdy do pól.

 

W ubiegłym roku pracowała komisja krajowa, kwalifikująca drogi do remontu w ramach funduszu powodziowego. Na terenie powiatu siemiatyckiego zakfalifikowano drogę od krajowej 62 w kierunku Putkowic. Innym rozwiązaniem finansowania dróg jest zmiana kategorii i przekazanie tras wojewódzkiemu zarządowi dróg. W 2016 roku do zarządu województwa przekazano drogę Drohiczyn – Skiby – Dziadkowice, co zwiększa szansę na jej modernizację. Plany na obecny rok w kwestii dróg to przede wszystkim drogi w gminach Nurzec i Milejczyce i trasa Ostrożany – Perlejewo. Ponadto budowa dojazdów do pól z funduszu scaleniowego.

 

Porażka

- Myślę, że spektakularnej porażki nie zaliczyłem w tej kadencji, ale jestem niezadowolony z braku inwestorów w podsuwalskiej strefie ekonomicznej. Nie powiem, że nic nie robimy, bo cały czas promujemy poprzez wysyłanie informacji do różnych instytucji, dystrybucję ulotek, stronę internetową, ale odczuwam pewien niepokój. Boję się, że możemy jeszcze długo czekać na inwestorów, jestem więc rozczarowany tą sytuacją, tym bardziej, że zabiegałem o utworzenie strefy.

 

Strefa została utworzona w 2015 roku. Żeby podnieść atrakcyjność lokalizacji inwestycji, w Czartajewie starostwo utworzyło zespół szkół dobierając ofertę edukacyjną pod obecnych i przyszłych inwestorów a także w odniesieniu do rynku lokalnego. Do tej pory pojawiła się informacja o jednej firmie zainteresowanej rozpoczęciem działalności w Czartajewie, ale nie potwierdziła się. Starostwo więc dalej czeka.

Roszady kadrowe

Po zmianie władzy w starostwie doszło do roszad personalnych, jednak nie były one głębokie. Miały na celu przede wszystkim usprawnienie działania urzędu, który nie był reorganizowany od lat dziewięćdziesiątych. Zmiany dotyczyły przede wszystkim utworzenia nowych zakresów obowiązków dla pracowników, utworzenie samodzielnych stanowisk, które powstały na miejsce niewielkich działów, spłaszczenie struktury organizacyjnej.

- Połączyliśmy dwa małe działy, gdzie znajdował się naczelnik i dwóch pracowników i teraz jest bardziej mobilnie. Daje to też oszczędności, ale i łatwiej działać. Zauważyłem, że urząd po zmianach lepiej funkcjonuje, a mam w tej kwestii doświadczenie.

 

Służba zdrowia i edukacja

Plany były ambitne. Zmodernizowanie szpitala i wyprowadzenie go z zapaści finansowej to cel niemal nieosiągalny. Od sierpnia w SPZOZ działa nowy dyrektor, a plany modernizacji nabrały realnych kształtów. Zakończył się remont oddziału wewnętrznego, trwa remont oddziału dziecięcego i poradni specjalistycznych. Zaplanowano także budowę nowego bloku operacyjnego. Działa pracownia fizjoterapii dla dzieci w Bacikach Średnich. Zakupiono nowy sprzęt medyczny i zaplanowano modernizację infrastruktury wokół szpitala, tj. oświetlenie zewnętrzne, rozbudowa parkingów i budowa lotniska dla śmigłowców, przystosowanego do lotów nocnych i w warunkach zerowej widoczności.

- Musimy zbudować nowy blok operacyjny w tej kadencji. Będzie to duży wysiłek i chcielibyśmy tą inwestycję zrealizować z projektu transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina. Cała rozbudowa ma pomóc siemiatyckiemu szpitalowi znaleźć się w nowej sieci, bo od 2018 roku NFZ ma zniknąć, a środki mają być przydzielane w ramach innego systemu, ale bez tej modernizacji nie uda się tych środków pozyskać.

Nie udało się za to utworzyć oddziału psychiatrii dziecięcej w Bacikach Średnich. Niestety nie znaleziono lekarzy, którzy mogliby tam pracować. Opozycja w tej kwestii ostrzegała przed podjęciem takiego kroku, jednak starostwo w poprzedniej kadencji podjęło decyzję o przejęciu oddziału, co dziś skutkuje obciążeniem powiatu kosztami utrzymania infrastruktury.

- Nawet w szpitalu wojewódzkim w Choroszczy nie udało się utworzyć oddziału psychiatrii dziecięcej. Moim zdaniem zaważyło duże oddalenie od ośrodków miejskich takich jak Białystok czy Warszawa. Bardzo kibicowałem temu pomysłowi w poprzedniej kadencji, jako radny, niestety nie udało się. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś wrócimy do tego pomysłu.

Wiele się również wydarzyło w kwestii szkół. Trzy wiodące w powiecie placówki znajdujące się w Siemiatyczach, Czartajewie i Ostrożanach walczą z niżem demograficznym. Ponadto starostwo szacuje, że około 30% młodzieży uczy się poza powiatem. Przygotowana specjalnie w celu kształcenia kadr dla przyszłych inwestorów oferta edukacyjna w Czartajewie nie przynosi efektów. Na nowo powstałe kierunki brakuje chętnych, dlatego też dalsze działania starostwa będą zależały od naboru w bieżącym roku. Jeśli tendencja będzie się utrzymywać, rozważane jest również zamknięcie szkoły w Czartajewie.

- Nie jesteśmy zadowoleni z naboru, szczególnie do szkoły w Czartajewie. Liczymy na to, że wprowadzenie nowych kierunków plus nowa droga podniesie zainteresowanie szkołą. Liczymy też na inwestycje w strefie ekonomicznej, co przyciągnie młodzież do nauki w Czartajewie. Myślę, że najbliższy nabór pokaże, jaka będzie sytuacja. Od tego będzie zależała przyszłość szkoły w Czartajewie.

Podsuwalska Strefa Ekonomiczna – brak inwestorów

To już drugi rok funkcjonowania podsuwalskiej strefy ekonomicznej, o którą zabiegały władze powiatu. Niestety do tej pory nie udało się przyciągnąć ani jednego inwestora. Co może przyciągać firmy, chcące inwestować w nowych lokalizacjach? Przede wszystkim ułatwienia formalne i podatkowe, ale również infrastruktura. Jak pod tym względem wypada strefa w okolicach Siemiatycz? Wyremontowano drogę od trasy krajowej nr 62 do wsi Kłopoty, przebudowano także drogę Siemiatycze - Ostrożany. Szkoła w Czartajewie została odnowiona i otrzymała nową ofertę edukacyjną, która ma przyciągnąć młodzież i stworzyć zaplecze kadrowe dla ewentualnych inwestorów. Niestety brakuje operatora infrastruktury teleinformatycznej, który mógłby doprowadzić łącza do odbiorcy końcowego. Brakuje dużego węzła komunikacyjnego a sama strefa znajduje się na uboczu, z dala od dużych ośrodków miejskich.

- Tak naprawdę kto chciałby u nas inwestować? Przede wszystkim przetwórstwo, rolnictwo, ekologia. W naszym powiecie oprócz produkcji bydła mlecznego, bardzo dobrze rozwinięta jest produkcja drobiu. Wiemy, że jedna z dużych firm drobiarskich jest zainteresowana strefą i czekamy na jakiś sygnał.

Plany

- Realnie będziemy się starali o zwiększenie środków na scalenie, z których może się uda zrobić kolejne drogi, o rozbudowie szpitala już mówiłem, choć w tej kwestii najważniejsze będzie pozyskanie środków z programu transgranicznego. Jeśli to się nie uda, to możliwości innych inwestycji będą bardzo niewielkie, bo szpital musimy utrzymać. Oprócz tych dwóch projektów, dalsza przebudowa dróg w ramach tzw. schetynówek i działania w programie transgranicznym. Projekt termomodernizacji starostwa, no i wzmocnienie szkół prowadzonych przez powiat. Priorytetem będzie sprzedaż działek w strefie, choć w innych strefach oczekiwano na inwestorów około czterech lat a my dopiero rok czekamy.

W konwencie starostów utworzyliśmy celowy związek geodezyjny. Zadaniem tego związku jest pozyskanie środków na modernizację i cyfryzację zasobu geodezyjnego w województwie podlaskim, czyli nowa ewidencja gruntów i budynków. Jest to bardzo duże wyzwanie. Chcemy pozyskać na ten cel 60 mln z regionalnego programu operacyjnego i 20 mln z głównego urzędu geodezji i kartografii. Uporządkowanie geodezji jest bardzo ważnym ułatwieniem dla inwestorów, więc to chcemy zakończyć do 2022 roku.

Wyzwań jest dużo, ale cały czas działam dla dobra powiatu. Chęci są duże, wola do działania jest i życzę wszystkim, żeby się wszystko udało, bo to wszystko jest dla mieszkańców.

Maciej Fiilipowicz, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. MF

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

patronat

reklama

ślubna
scena

reklama

patronat

reklama

Do góry strony