reklama

Aktualności - Siemiatycze
15 kwietnia 2017 00:05

Drzewa – nasze życie

Średnio typowe drzewo absorbuje odpowiednio 1 tonę dwutlenku węgla na każdy metr sześcienny przyrostu i produkuje przy tym ponad 700 kg życiodajnego dla nas tlenu.

Podlasie reklamowane jest jako kraina bogata w walory przyrodnicze, „Zielone płuca Polski”. To ma przyciągać turystów. Często tak jest tylko na zdjęciach. Tymczasem co roku wiosną lasy odkrywają spod śniegu zwały śmieci porzucanych tam przez okolicznych mieszkańców, w okresach lęgowych ptaków wycina się drzewa, całe połacie lasów, co znacznie nasiliło się w tym roku ze względu na pisane na kolanie ustawy rządowe. A przecież znaczna część powiatu siemiatyckiego, w tym i miasta Siemiatycze należy do obszaru chronionego krajobrazu i obszaru Natura 2000 – Dolina Dolnego Bugu. Wydaje się nieraz, że są to tylko nic nie znaczące nazwy na papierze.

Pomniki

W powiecie siemiatyckim aktualnie jest 41 pomników przyrody. W granicach Siemiatycz znajdują się obecnie tylko dwa. Są to:

- Jesion wyniosły, wiek ok. 180 lat, obwód 263 cm, wysokość 27 m. Rośnie przy ul Świętojańskiej. W czasie bitwy siemiatyckiej 1863 roku był już sporym drzewem. Przetrwał do naszych czasów.

- Lipa drobnolistna, wiek ok. 220 lat, obwód 360 cm, wysokość 19 m, rośnie na terenach parafialnych w pobliżu ogrodzenia byłego klasztoru. Najstarsze drzewo w Siemiatyczach. Pamięta wojny napoleońskie, powstanie listopadowe i styczniowe, przetrwało wszystkie wojny. Było świadkiem życia wielu pokoleń naszych przodków. Jakiś czas temu odłamała się większa odnoga głównego pnia. Można był temu zapobiec. Miejsce odłamania nie zostało niczym zabezpieczone. Nie czyniono żadnych starań, by pomóc drzewu. To raczej u nas typowe. Skażemy lipę na zagładę?

Lipa drobnolistna przez naszych przodków Słowian uważana była za drzewo święte. Miała chronić przed piorunami i złymi duchami. Tego gatunku drzewa dotyczy też znana fraszka Jana Kochanowskiego "Na lipę".

 

Na uwagę zasługuje też, mimo że nie jest wpisany jeszcze do rejestru pomników przyrody, grochodrzew akacjowy przy ul. Wysokiej liczący sobie ok 100 lat.

 

Jak drzewo może stać się pomnikiem przyrody?

Zgłoszenia drzewa na pomnik przyrody może dokonać każdy mieszkaniec gminy, osobiście lub korespondencyjnie. Powinno ono zawierać niezbędne informacje umożliwiające identyfikację obiektu, gatunek drzewa, orientacyjny obwód, położenie – w przypadku terenu miasta należy podać ulicę i numer, ewentualnie rodzaj nieruchomości, w przypadku terenów leśnych nazwę nadleśnictwa, leśnictwa, numer oddziału i pododdziału. Do zgłoszenia należy dołączyć szkic sytuacyjny lub mapę terenu z zaznaczonym obiektem. Aby drzewo zostało uznane za pomnik przyrody, jego obwód w pierśnicy powinien być większy niż szacunkowe wartości minimalne dla danego gatunku.

W Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w danym powiecie należy nabyć mapę kartograficzną, ewentualnie mapę gminy (skala 1:50 000 lub 1:25 000). Następnie przygotować formalny wniosek o powołanie pomnika przyrody (taki wniosek powinien być zamieszczony w BIP gminy) z odpowiednimi załącznikami: uzasadnienie powołania dla danego obiektu przeznaczonego pod ochronę, Karta Ewidencyjna Obiektu Proponowanego Na Pomnik Przyrody lub Użytek Ekologiczny (kartę tę możemy znaleźć na stronie Ligi Ochrony Przyrody; zawiera ona szczegółową instrukcję wypełnienia oraz gotowy wzorzec), szkic umożliwiający odnalezienie pomnika w terenie. W przypadku większej liczby drzew (np. aleja), do wniosku należy dołączyć spis pomiarów wszystkich drzew (oddzielnie dla prawej i lewej strony alei). Wniosek powinien zawierać dokumentację fotograficzną. Składa się go w urzędzie gminy, a dalsze działania należą już do urzędu.

Jerzy Nowicki, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot jsw

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony