reklama

Aktualności - Siemiatycze
07 lipca 2017 20:28

Hybryda nad zalewem i nowa sieć ciepłownicza na Wysokim

Na osiedlu przy ul. Wysokiej siemiatyckie Przedsiębiorstwo Komunalne przebudowuje sieć ciepłowniczą:

- Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dwuprzewodowej, preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do bloków mieszkalnych o łącznej długości 1,2 km oraz kompaktowych, dwufunkcyjnych 24 sztuk węzłów cieplnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu „Wysokie” w Siemiatyczach – wyjaśnia prezes spółki, Bogusław Zduniewicz. - To jest pierwsza tego rodzaju przebudowa systemu ciepłowniczego w historii osiedla Wysokie, od czasu jego powstania. Stare sieci kanałowe w systemie tradycyjnym powinny być już dawno zmodernizowane. Modernizacja systemu ciepłowniczego ma na celu zmniejszenie ogólnych strat energii na przesyle oraz poprawę parametrów dostarczanych mediów, to jest ciepłej wody użytkowej i wody centralnego ogrzewania.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm „Presystem” Sp. z o.o. sp.k. oraz „Termores” Sp. z o.o. z Rzeszowa. Wartość brutto realizowanej inwestycji to 2.374.320 zł. Modernizacja możliwa jest dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Sportowej zgodnie z harmonogramem rozpoczęto prace montażowe elektrowni słonecznej o mocy 28 kW. Inwestycja to część zadania, o którym pisaliśmy na naszych łamach, powstać ma jeszcze elektrownia wodna:

- Wykonano konstrukcje pod montaż paneli fotowoltaicznych. Kolejnym etapem będzie przyłączenie nowo wybudowanej jednostki prądotwórczej do wewnętrznej instalacji elektrycznej stacji ujęcia wody tak, aby możliwe było zużycie wyprodukowanej energii na potrzeby własne, czyli na potrzeby ujęcia wody. Zakończenie realizacji pierwszego etapu prac - elektrowni słonecznej – planowane jest na koniec lipca tego roku – mówi prezes Zduniewicz.

W drugim etapie prac, które rozpoczną się z początkiem września, wykonana zostanie elektrownia wodna na istniejącym jazie zalewu górnego w Siemiatyczach przy ul. Spacerowej. Zakończenie całego zadania przewidywane jest na początek 2018 r. Wartość inwestycji - elektrowni hybrydowej (słonecznej i wodnej) wynosi 664.227,50 zł brutto. Wykonawcą przedsięwzięcia jest „B4” Sp. z o.o. z Warszawy.

Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot EMI

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony