reklama

Aktualności - Siemiatycze
11 lipca 2017 11:53

Pieniądze dla organizacji pozarządowych

Zaledwie pięć osób zjawiło się w zeszły piątek w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach na spotkaniu informacyjnym, dotyczącym ustalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Z zaproszenia zdecydowali się skorzystać przedstawiciele tylko trzech organizacji na ponad sto zarejestrowanych w powiecie: Stowarzyszenia Klub Literacki w Siemiatyczach, Stowarzyszenia Rodzinnych Ogródków Działkowych "Zielone" w Nurcu Stacji i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Słochach Annopolskich.

Spotkanie otworzył starosta Jan Zalewski, który wkrótce potem je opuścił z powodu pilnych obowiązków. Zebranie poprowadziła Aneta Kryńska, inspektor d/s rozwoju gospodarczego i polityki regionalnej starostwa. Omówiła projekt współpracy na 2018 r., a także druk wniosku, który należy przygotować, ubiegając się o dofinansowanie, oraz najczęściej spotykane błędy podczas jego wypełniania. Zebrani nie zgłaszali żadnych pytań. Wnioski w sprawie zmian w projekcie można składać do jesieni, rozpatrywać je będzie starosta i zarząd powiatu.

Konkursy i ich najwięksi beneficjenci

Co roku ogłaszane są konkursy na dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Do najważniejszych z nich należą m.in. kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej, a także ochrona i promocja zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W tym roku na zadania związane z kulturą realizowane w drodze konkursowej powiat przeznaczył 25 tys. zł (o 10 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku), a na zadania związane ze sportem 15 tys. zł. Natomiast na tzw. priorytetowe zadania publiczne wg projektu programu powiat miał przeznaczyć 100.725,88 zł. W przypadku miasta Siemiatycze kwota na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. nie może być mniejsza niż 100 tys. zł.

Jeśli organizacja NGO działa się na terenie miasta, może również złożyć swoją ofertę w powiatowym konkursie.

Przykładami takich organizacji są: MKS „Cresovia”, Towarzystwo Sportowe, Katolicki Klub Sportowy „Orzeł” Siemiatycze, Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINTER” w Siemiatyczach, Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie” i Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach.

Tegoroczne konkursy zostały już rozstrzygnięte, ale nie mniej interesujące jest zestawienie tego, jak środki konkursowe były rozdzielane w ciągu ostatnich trzech lat, tj. 2015 - 2017 (analiza obejmuje najświeższe dane z czerwca tego roku).

Jeśli chodzi o organizacje sportowe, najmniej funduszy z powiatu otrzymała MKS „Cresovia”. 2,5 tys. zł z powiatu stanowi ok. 1,2% kwoty jaką „Cresovia” otrzymała z urzędu miasta (211.000zł). Najwięcej natomiast otrzymał KKS „Orzeł” Siemiatycze 25.400 zł, tutaj z kolei kwota dofinansowania z powiatu to już ok. 43,4% pomocy udzielonej przez miasto (58.550 zł).

Jedni składają oferty konkursowe, inni nie. O to, dlaczego Towarzystwo Sportowe przestało ubiegać się o dofinansowanie z powiatu, zapytaliśmy prezesa stowarzyszenia.

- Towarzystwo Sportowe rozsławia i promuje nasz region 37 lat. Rocznie w Siemiatyczach gra w piłkę ręczną ponad 2000 dzieci nie tylko z Polski, kosztuje nas to ponad 50 tys. zł. Dzięki panu burmistrzowi Siniakowiczowi Siemiatycze mogą grać w II lidze piłki ręcznej. Starostwo od lat nie widzi i nie docenia naszej pracy i promocji regionu. Symboliczne dotacje są tego potwierdzeniem, więcej papierologii niż pomocy. Czujemy się niepotrzebni, więc nie pukamy do tych drzwi – mówi Krzysztof Wieczorek.

W przypadku środków przeznaczanych na kulturę i tradycję „Małe Podlasie” otrzymało od powiatu 13 tys. zł, kwota ta stanowi ok. 34,6% kwoty przyznanej przez miasto (37.600 tys. zł). Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej otrzymał 7 tys. zł, co stanowi ok. 26,3% kwoty otrzymanej z urzędu miasta (26.600 zł).

Oferty złożone w konkursie są oceniane przez powoływaną w tym celu komisję. W przypadku powiatu komisja powinna składać się z pięciu osób, a w tym: - jednego lub dwóch przedstawicieli zarządu powiatu; - dwóch przedstawicieli organizacji, wybieranych przez Zarząd Powiatu spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje (z pominięciem reprezentantów organizacji uczestniczących w konkursie); - dwóch przedstawicieli wydziału merytorycznego starostwa lub powiatowej jednostki organizacyjnej, w tym sekretarz komisji.

Ostatnio członkami komisji powiatowej byli: Marek Bobel - wice starosta, członek Zarządu Powiatu (przewodniczący komisji), Bogdan Klepacki (członek Zarządu Powiatu), Mariusz Radziszewski (naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego w Starostwie), Leszek Kosz (pracownik Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego w starostwie), Aneta Kryńska - sekretarz komisji (pracownik tego samego wydziału w starostwie).

Komisję do oceny ofert w konkursach miejskich powołuje burmistrz. W tym roku w skład komisji wchodzili: Elżbieta Rakszawa- przewodnicząca (Sekretarz Miasta), Joanna Balejko – wiceprzewodnicząca (Pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, Waldemar Bartoszuk - przedstawiciel NGO, Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta, Monika Mazur – inspektor ds. obsługi Rady miasta

W żadnym z tych przypadków nieobecność w komisji przedstawiciela organizacji pozarządowej nie wstrzymuje jej prac. Do tej pory nie zdarzyło się w Siemiatyczach, aby organizacja NGO zgłosiła swojego kandydata na członka komisji w starostwie. Zdarzyła się natomiast rezygnacja z realizacji zadania tuż po wygraniu konkursu. W 2015 r. złożyło ją „Małe Podlasie”, dotację należało zwrócić. O przyczyny rezygnacji z realizacji zadania zapytaliśmy Krzysztofa Szyszkę, członka zarządu stowarzyszenia, nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.

Z bazy danych o organizacjach NGO dostępnej na stronie internetowej starostwa wynika, że na terenie powiatu siemiatyckiego funkcjonuje 160 organizacji pozarządowych, wśród nich są: stowarzyszenia wpisane do KRS (57), stowarzyszenia zwykłe (9), fundacje (6), ochotnicze straże pożarne (60), uczniowskie kluby sportowe (26) i dwie organizacje o statusie prawnym „inne”. 40 spośród wymienionych organizacji znajduje się na terenie miasta Siemiatycze.

Eleni Kryńska, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, infografika EK

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony