reklama

Aktualności - Siemiatycze
10 września 2017 17:52

Termomodernizacja szkół

Na ostatnich obradach radnych Gminy Siemiatycze, które miały miejsce w poniedziałek, 28 sierpnia, w sprawozdaniu z działalności pomiędzy sesjami wójt Edward Krasowski poinformował zebranych o podpisaniu umowy na dofinansowanie termomodernizacji gminnych obiektów szkolnych.

- Jutro zostanie ogłoszony przetarg na następujące inwestycje: termomodernizacja budynku szkoły w Szerszeniach - na ten cel dostaliśmy dotację 861.000 zł. Wstępny kosztorys inwestorski zakłada, że całe zadanie będzie kosztowało około 1.250.000 zł. Różnica między tymi kwotami to nasz udział własny – mówił wójt Krasowski. - Kolejna sprawa to Czartajew. Szacujemy, że będzie się mocno rozwijał i liczba dzieci będzie się tam zwiększała. Dlaczego? Dlatego, że mamy w nim teraz 3 grupy przedszkolaków, tj. ponad 60 dzieci. Dlatego mówiąc o rozbudowie Czartajewa, mam na myśli termomodernizację, na którą przeznaczamy 1.103.000 zł – tyle mamy dotacji, ale całe zadanie będzie wynosiło ponad 2.800.000 zł. Stara szkoła, drewniana, będzie zrewitalizowana, ale w niej nie ma sanitariatów, nie ma umywalek. Dzieci, żeby przejść z jednego budynku do stołówki czy do sanitariatów, zwłaszcza zimą, muszą się ubierać. Jest to problem i nie są to warunki na dzisiejsze czasy. Dlatego w ramach tego remontu będzie wybudowany również łącznik, który usprawni funkcjonowanie szkół w Czartajewie. O ile na termomodernizację, zarówno jednej, jak i drugiej szkoły, dostaliśmy dofinansowanie na poziomie 80%, o tyle łącznik jest w 100% naszym wkładem własnym. Szacunkowy koszt budowy tego łącznika wynosi 1.200.000 zł.

Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony