reklama

Aktualności - Siemiatycze
08 października 2017 15:20

Zielona energia w Siemiatyczach

We wtorek 26 września burmistrz Piotr Siniakowicz oraz przedstawiciele członków - założycieli Siemiatyckiego Klastra Energii (SKE), podpisali porozumienie o współpracy. Liderem Klastra jest Miasto Siemiatycze, a jego koordynatorem Eneris Siemiatycze Sp. z o.o., spółka wchodząca w skład Grupy Eneris.

Eneris to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej oraz nowoczesnej energetyki. Jej głównym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska - powietrza, wody i ziemi. Angażuje się i posiada potencjał do budowy i finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidualnych potrzeb gmin i przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska.

Powstający SKE ma zrewolucjonizować gospodarkę cieplną i energetyczną miasta. Przede wszystkim łączy on odbiorców i wytwórców energii, których wspólnym celem jest lokalna produkcja, dystrybucja i odbiór bezpiecznego, ekologicznego i taniego prądu oraz ciepła. Zbudowana i zarządzana przez Grupę Eneris instalacja ma być jednostką kogeneracyjną, wytwarzającą zarówno prąd, jak i ciepło. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Siemiatyczach, podobnie jak do tej pory, odpowiadać będzie za dystrybucję ciepła do siemiatyckich domów. Z kolei wytwarzany w nowej instalacji prąd ma szansę popłynąć do partnerów Klastra (miasto Siemiatycze, gminy Dziadkowice i Mielnik, Powiat Siemiatycki) oraz innych, przyszłych odbiorców.

Impulsem do stworzenia SKE jest projekt ekologicznej elektrociepłowni, planowanej na ulicy Kościuszki, dzięki której obecnie funkcjonujące mało ekologiczne kotły węglowe zostaną zastąpione jednym, wydajnym i czystym źródłem, zasilanym biomasą pochodzenia leśnego, zlokalizowanym na obrzeżach miasta. W efekcie do domów mieszkańców popłynie energia cieplna wytwarzana w nowoczesnej instalacji o minimalnych emisjach (redukcja do 90%), a co za tym idzie - poprawa jakości powietrza w Siemiatyczach, w tym likwidacja szkodliwych pyłów. Kiedy? Najpóźniej do końca 2019 r. Szacuje się, że już w marcu przyszłego roku na plac budowy nowej instalacji wjadą pierwsze maszyny, a ciepło popłynie do siemiatyckich domów już pod koniec 2019 r.

- Jestem przekonany, że to pionierskie rozwiązanie poprawi jakość życia mieszkańców. To kolejne działanie mające na celu ochronę i zachowanie naturalnych walorów środowiska oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Siemiatycz. W sferze zaś bezpośredniego oddziaływania na funkcjonowanie miasta działalność SKE pozwoli nam uzyskać szereg korzyści, takich jak radykalne obniżenie wydatków na zakup energii, możliwość zaoferowania tańszej energii mieszkańcom i przedsiębiorcom, którzy zainwestują w proekologiczne instalacje grzewcze oraz technologie oszczędzania energii, znaczące obniżenie zanieczyszczenia powietrza z tzw. niskiej emisji, przez wybór i zastosowanie rozwiązań energetycznych opartych na tańszej energii elektrycznej -mówi Piotr Siniakowicz, burmistrz Siemiatycz.

- W przypadku inwestycji ciepłowniczych i energetycznych, nowoczesna technologia, doświadczenie i kapitał to dopiero połowa sukcesu. Dla osiągnięcia efektu synergii i efektywności kosztowej potrzebna jest współpraca partnerów po stronie wytwórcy, odbiorcy, samorządu i jednostek naukowych. Cieszymy się, że Grupa Eneris jako partner technologiczny Siemiatyckiego Klastra Energii ma możliwość dołożenia swojej cegiełki do utrzymania naturalnie czystego i ekologicznego wizerunku siemiatyckiej części Podlasia -dodał Grzegorz Maj, członek zarządu Eneris Siemiatycze Sp. z o. o., nowej spółki, która powstanie w Siemiatyczach. A dzięki niej nowe miejsca pracy.

Klaster energii to postawienie na lokalną współpracę różnych podmiotów – wytwórców, dystrybutorów i odbiorców, która daje samorządom kontrolę nad wytwarzaniem energii, oszczędności finansowe oraz rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii przy zapewnieniu bezpiecznego źródła działającego w podstawie. To także niższe ceny dla odbiorców końcowych, a w rezultacie impuls dla rozwoju przemysłu w oparciu o niższe ceny energii cieplnej i elektrycznej. Siemiatycki Klaster Energii umożliwi wprowadzenie inteligentnego opomiarowania, czyli stałą kontrolę istotnych parametrów sieci elektroenergetycznej. Zapewni ona pełną skalowalność zastosowanych rozwiązań oraz śledzenie informacji o pojawiających się błędach czy awariach i umożliwi podjęcie natychmiastowej reakcji na zaistniałą sytuację.

Członkowie Klastra, skupieni w Radzie Klastra, będą mieli za zadanie m.in. planowanie działań i harmonogramu ich realizacji, nadzór nad realizacją postanowień porozumienia, inicjowanie współpracy z innymi podmiotami. Natomiast biuro Klastra, prowadzone przez Lidera Klastra, czyli Urząd Miasta Siemiatycze, ma za zadanie operacyjnie zarządzać całą organizacją. Za kwestie techniczne klastra odpowiada Eneris Siemiatycze Sp. z o.o., spółka pełniąca rolę Koordynatora Klastra.

oprac. AK, fot. UM Siemiatycze

Jedynka "Głosu Siemiatycz"

reklama

patronat

patronat

patronat

patronat

reklama

patronat

reklama

Do góry strony